Profesja.pl – tylko

aktualne oferty pracy

aktualne

oferty pracy

9 stycznia 2019
NUTPro Piotr Sprawka poszukuje kandydatów na stanowisko: Analityk IT Miejsce pracy: Warszawa, TruskawWymiar etatu: 1Liczba stanowisk pracy: 1 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:  udział w pracach B+R dotyczących projektu, opracowywanie architektury systemu informatycznego, opracowanie modelu archiwizacji danych, prace analityczne i badawcze nad umiejętnością „rozmowy” na systemów IT, biosensorów, tworzenie specyfikacji wymagań oraz wypracowywanie nowych rozwiązań w ramach powierzonych zadań, rekomendowanie rozwiązania i współpracę z programistami poszczególnych modułów, wsparcie przy organizacji i prowadzeniu testów badawczych, współpraca z członkami zespołu Partnera i podwykonawcy, analiza schematów IT w kontekście wymagań dokumentacyjnych z zakresu połączenia biosensorów z systemami informatycznymi. Warunki Pracy:Pracownikom oferujemy: elastyczne godziny pracy dostosowane do indywidualnych potrzeb proces rekrutacji oraz docelowe stanowisko oraz tryb pracy zostaną odpowiednio dostosowane do indywidualnych potrzeb osób rekrutowanych – dotyczy to szczególnie osób niepełnosprawnych Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy: znajomość języka angielskiego, minimum 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu analiz biznesowych i systemowych - dobra znajomość notacji UML, doświadczenie w analizie wymagań z wykorzystaniem przypadków użycia znajomości narzędzi służących do modelowania procesów biznesowych, wiedza z dziedziny inżynierii oprogramowania oraz o zasadach modelowania procesów biznesowych i tworzenia dokumentacji, umiejętności techniczne pozwalające na realizację zadań́ związanych z integracją systemów, umiejętność́ pracy w zespole, bardzo dobre umiejętności interpersonalne i komunikacyjne. Wymagane dokumenty i oświadczenia: CV kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność Niedostarczenie tych dokumentów w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z naboru Termin składania dokumentów:31.12.2019 rok Zgłoszenia otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu). Aplikować należy przesyłając zgłoszenie na adres:nutpro.bio(at)gmail.com Dokumenty można też przynieść lub wysłać na adres:NUTPro Piotr Sprawkaul. Warszawska 15/2605-100 Nowy Dwór Mazowiecki Inne informacje:Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej. Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniająwymagania określone w ogłoszeniu. Oferta dotyczy wyłonienia pracownika naukowo-badawczego na stanowisko „Analityk IT” w celu udziału w prowadzonych badaniach w ramach projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Działanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw.
Warszawa, Truskaw (mazowieckie)
9 stycznia 2019
NUTPro Piotr Sprawka poszukuje kandydatów na stanowisko: Lekarz Medycyny Miejsce pracy: Warszawa, TruskawWymiar etatu: 0,75Liczba stanowisk pracy: 1 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:  Udział w pracach B+R dotyczących projektu Weryfikacja wyników generowanych przez opaskę Weryfikację poprawności otrzymywanych wyników Szacowanie błędów Rekomendacje w zakresie prezentacji wyników Analiza zbieranych wyników z koszulki biosensrorycznej pod względem wydajności oraz czynności zdrowotnych Warunki Pracy:Pracownikom oferujemy: Elastyczne godziny pracy dostosowane do indywidualnych potrzeb Proces rekrutacji oraz docelowe stanowisko oraz tryb pracy zostaną odpowiednie dostosowane do indywidualnych potrzeb osób rekrutowanych – dotyczy to szczególnie osób niepełnosprawnych Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy: Doświadczenie praktyczne w zawodzie lub w trakcie specjalizacji Dbałość o detale i precyzję Wymagane dokumenty i oświadczenia: CV kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność Niedostarczenie tych dokumentów w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z naboru Termin składania dokumentów:31.12.2019 rok Zgłoszenia otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).Aplikować należy przesyłając zgłoszenie na adres:nutpro.bio(at)gmail.com Dokumenty można też przynieść lub wysłać na adres:NUTPro Piotr Sprawkaul. Warszawska 15/2605-100 Nowy Dwór Mazowiecki Inne informacje:Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej. Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniająwymagania określone w ogłoszeniu. Oferta dotyczy wyłonienia pracownika naukowo-badawczego na stanowisko „Technikkrawiectwa” w celu udziału w prowadzonych badaniach w ramach projektu realizowanego wramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Działanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw.
Warszawa, Truskaw (mazowieckie)
NUTPro Piotr Sprawka poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. projektów unijnych Miejsce pracy: Warszawa, TruskawWymiar etatu: 1Liczba stanowisk pracy: 1 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:  udział w pracach B+R dotyczących projektu, weryfikacja realizacji projektu z wytycznymi, udział w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie, udział w rozliczaniu projektów dofinansowanych ze środków UE, tworzenie sprawozdawczości wewnętrznej, nadzór nad zgodnością realizacji projektu z budżetem, współpraca z jednostkami zewnętrznymi, nawiązywanie kontaktów z potencjalnymi klientami, odpowiedzialność za aspekty administracyjne. Warunki Pracy:Pracownikom oferujemy: elastyczne godziny pracy dostosowane do indywidualnych potrzeb proces rekrutacji oraz docelowe stanowisko oraz tryb pracy zostaną odpowiednio dostosowane do indywidualnych potrzeb osób rekrutowanych – dotyczy to szczególnie osób niepełnosprawnych Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy: praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu rozliczeń projektów, rachunkowości finansowej i przepisów podatkowych, doświadczenia na stanowisku pokrewnym, komunikatywnej znajomości języka angielskiego, mile widziane doświadczenie w rozliczaniu projektów PARP/NCBIR/UE/HORYZONT 2020, umiejętności analitycznych, dokładności, rzetelności. Wymagane dokumenty i oświadczenia: CV kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność Niedostarczenie tych dokumentów w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z naboru Termin składania dokumentów: 31.12.2019 rok Zgłoszenia otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).Aplikować należy przesyłając zgłoszenie na adres:nutpro.bio(at)gmail.com Dokumenty można też przynieść lub wysłać na adres:NUTPro Piotr Sprawkaul. Warszawska 15/2605-100 Nowy Dwór Mazowiecki Inne informacje: Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej.Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniająwymagania określone w ogłoszeniu. Oferta dotyczy wyłonienia pracownika naukowo-badawczego w celu udziału wprowadzonych badaniach w ramach projektu realizowanego w ramach RegionalnegoProgramu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Działanie 1.2Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw.
Warszawa, Truskaw (mazowieckie)
9 stycznia 2019
NUTPro Piotr Sprawka poszukuje kandydatów na stanowisko: Koordynator badań B+R Miejsce pracy: Warszawa, Truskaw Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 1 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:  udział w pracach B+R dotyczących projektu, Planowanie, organizacja i weryfikacja poszczególnych etapów budowy stacji testowej; Kierowanie testami; Kierowanie opracowaniem raportu na temat oceny poprawności działania stanowiska testowego Prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych związanych z customizacją produktu, Upowszechnianie wyników badań naukowych i udział w konferencjach naukowych, Doradztwo dla kadry naukowej projektu, w tym pełnienie funkcji promotora, audytora, Sporządzanie raportów z wykonanych prac. Weryfikacja osiągnięcia zakładanych rezultatów (kamieni milowych) dla poszczególnych prac badawczych, Warunki Pracy: Pracownikom oferujemy: elastyczne godziny pracy dostosowane do indywidualnych potrzeb proces rekrutacji oraz docelowe stanowisko oraz tryb pracy zostaną odpowiednio dostosowane do indywidualnych potrzeb osób rekrutowanych – dotyczy to szczególnie osób niepełnosprawnych Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy: Posiada udokumentowane doświadczenie i znajomość zagadnień związanych z: zarządzaniem projektami badawczymi (realizacja co najmniej 2 projektów w roli kierownika projektu w projektach komercyjnych, co najmniej 1 rok na stanowisku kierownika działu badawczo-rozwojowego) posiada udokumentowane doświadczenie w roli kadry zarządzającej w co najmniej 1 projekcie o charakterze startup-u posiada udokumentowane doświadczenie w zakresie prowadzenia prac badawczych w rozproszonym geograficznie zespole Wymagane dokumenty i oświadczenia: CV kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność Niedostarczenie tych dokumentów w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z naboru Termin składania dokumentów: 31.12.2019 rok Zgłoszenia otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).   Aplikować należy przesyłajączgłoszenie na adres: nutpro.bio(at)gmail.com   Dokumenty można też przynieść lub wysłać na adres: NUTPro Piotr Sprawka ul. Warszawska 15/26 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki Inne informacje: Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej. Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu. Oferta dotyczy wyłonienia pracownika naukowo-badawczego w celu udziału w prowadzonych badaniach w ramach projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Działanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw.
Warszawa, Truskaw (mazowieckie)
NUTPro Piotr Sprawka poszukuje kandydatów na stanowisko: Zastępca Kierownika Projektu Miejsce pracy: Warszawa, Truskaw Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 1 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:  udział w pracach B+R dotyczących projektu, wsparcie koordynatora projektu; obsługa biurowa projektu; przygotowanie i nadzór nad dokumentacją projektu; współpraca z innymi osobami realizującymi projekt. Warunki Pracy: Pracownikom oferujemy: elastyczne godziny pracy dostosowane do indywidualnych potrzeb proces rekrutacji oraz docelowe stanowisko oraz tryb pracy zostaną odpowiednio dostosowane do indywidualnych potrzeb osób rekrutowanych – dotyczy to szczególnie osób niepełnosprawnych Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy: znajomość języka angielskiego, doświadczenie w pracy związanej z realizacją dużych projektów finansowanych ze środków europejskich i krajowych; doświadczenie w organizacji biura; systematyczność i dobra organizacja pracy; komunikatywność. Dodatkowe atuty znajomość polskiego środowiska naukowego, znajomość zagadnień związanych z otwartym dostępem do treści naukowych. Wymagane dokumenty i oświadczenia: CV kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność Niedostarczenie tych dokumentów w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z naboru Termin składania dokumentów: 31.12.2019 rok Zgłoszenia otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).   Aplikować należy przesyłajączgłoszenie na adres: nutpro.bio(at)gmail.com Dokumenty można też przynieść lub wysłać na adres: NUTPro Piotr Sprawka ul. Warszawska 15/26 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki Inne informacje: Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej. Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu. Oferta dotyczy wyłonienia pracownika naukowo-badawczego w celu udziału w prowadzonych badaniach w ramach projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata                  2014-2020 Działanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw.
Warszawa, Truskaw (mazowieckie)
9 stycznia 2019
NUTPro Piotr Sprawka poszukuje kandydatów na stanowisko: Pracownik administracyjny Miejsce pracy: Warszawa, Truskaw Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 1 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:  udział w pracach B+R dotyczących projektu, zarządzanie korespondencją projektową oraz firmową; odbieranie i nadawanie poczty organizacja, rozliczanie i obsługa spotkań biznesowych oraz podróży służbowych krajowych i zagranicznych koordynowanie obiegu dokumentacji i dbanie o jej odpowiednią archiwizację planowanie i realizacja zaopatrzenia administracyjno-biurowego, kontakty z dostawcami współpraca z administratorem budynku/ nadzorowanie prac serwisowych i porządkowych w biurze wspieranie realizacji polityki kadrowej: aktualizacja stanów urlopów, prowadzenie zestawień ubezpieczeń grupowych oraz kart sportowych współorganizacja spotkań integracyjnych bieżąca realizacja zadań administracyjnych związanych z funkcjonowaniem biura Warunki Pracy: Pracownikom oferujemy: elastyczne godziny pracy dostosowane do indywidualnych potrzeb proces rekrutacji oraz docelowe stanowisko oraz tryb pracy zostaną odpowiednio dostosowane do indywidualnych potrzeb osób rekrutowanych – dotyczy to szczególnie osób niepełnosprawnych Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy: znajomość języka angielskiego, doskonała organizacja pracy, systematyczność, samodzielność, skrupulatność sprawna obsługa komputera i programów MS Office wysokie umiejętności komunikacyjne i łatwość w nawiązywaniu kontaktów umiejętność redagowania pism zaangażowanie w realizowane zadania oraz chęć nauki i dalszego rozwoju Wymagane dokumenty i oświadczenia: CV kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność Niedostarczenie tych dokumentów w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z naboru Termin składania dokumentów: 31.12.2019 rok Zgłoszenia otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).   Aplikować należy przesyłajączgłoszenie na adres: nutpro.bio(at)gmail.com Dokumenty można też przynieść lub wysłać na adres: NUTPro Piotr Sprawka ul. Warszawska 15/26 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki Inne informacje: Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej. Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu. Oferta dotyczy wyłonienia pracownika naukowo-badawczego w celu udziału w prowadzonych badaniach w ramach projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Działanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw.
Warszawa, Truskaw (mazowieckie)
Wyświetlono rezultaty 11-18 z 18.
Śledź nas na Snapchacie!

Najczęściej wyszukiwane
aktualne oferty pracy

Branża budowlana / motoryzacyjna
Elektryk

 • elektryk samochodowy
 • elektryk przemysłowy
 • elektryk budowlany
 • monter
 • instalator
 • inżynier elektryk

Szukaj

Produkcja / Branża budowlana
Monter

 • instalacji sanitarnych
 • wentylacji
 • ogrzewania
 • fasad
 • rusztowań

Szukaj

Produkcja / Branża budowlana
Spawacz

 • oferty pracy za granicą
 • spawanie metodą MIG
 • spawanie metodą MAG
 • spawanie laserowe
 • spawanie elektryczne
 • spawanie metodą TIG

Szukaj

Handel
Przedstawiciel Handlowy

 • doradca klienta
 • handlowiec
 • sprzedawca
 • opiekun klienta

Szukaj

Administracja
Pracownik biurowy

 • pracownik administracyjny
 • asystent/asystentka biura
 • pracownik biurowy ½ etatu
 • pracownik biurowy z znajomością języka
 • obsługa klienta

Szukaj

Produkcja / Branża budowlana
Operator

 • wózka widłowego
 • maszyn
 • koparko – ładowarki
 • wytryskarki

Szukaj

Gastronomia
Kucharz

 • pomoc kuchenna
 • szef kuchni

Szukaj

Top