Profesja.pl – tylko

aktualne oferty pracy

aktualne

oferty pracy

W związku z dynamicznym rozwojem firmy Pronobel , do naszego zespołu poszukujemy osób do pracy z doświadczeniem w obsłudze klienta na stanowisko: Rekruter - HR (praca biurowa)   Żory Obowiązki:   - samodzielne prowadzenie rekrutacji, - kompleksowe zarządzanie procesem rekrutacyjnym (rozmowy telefoniczne, weryfikacja i selekcja), - koordynacja działań związanych z projektami rekrutacyjnymi, - prezentowanie oferty pracy, - zarządzanie oraz aktualizowanie bazy danych, - budowanie i utrzymywanie pozytywnych relacji z kandydatami.   Wymagania:   - min. roczne doświadczenie w kontakcie z klientami – warunek konieczny, - mile widziane wykształcenie lub doświadczenie w obszarze HR, - umiejętności w zakresie komunikacji i budowania relacji interpersonalnych, - terminowe i efektywne wywiązywanie się z powierzonych zadań, - bardzo dobra organizacja pracy własnej i umiejętność pracy pod presją czasu.   Oferujemy:   - atrakcyjne wynagrodzenie, - umowę o pracę na pełny etat od początku współpracy, - świetną atmosferę w pracy, - pracę w dynamicznym i zgranym zespole, - rozwój zawodowy i szkolenia stanowiskowe, - profesjonalne narzędzia pracy, - stabilność zatrudnienia.     Aplikacje prosimy wysyłać za pośrednictwem serwisu profesja.pl     W przesyłanych dokumentach prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm."
Żory (śląskie)
A&J Partners rozwija się na rynku od ponad 12 lat i jest wiodącą firmą w zapewnianiu pracy opiekunkom i opiekunom osób starszych w Niemczech, a także w pośrednictwie pracy. Firma posiada laur „Rekomendowany Pracodawca” i tworzona jest przez zespół zaangażowanych oraz pomocnych osób. Kadra pracownicza to m.in. koordynatorzy, rekruterzy, a także kadrowe i prawne wsparcie zatrudnianych przez A&J Partners pracowników.   A&J Partners este prezent pe piață de peste 12 ani fiind lider în oferte de muncă pentru cei care se ocupă de îngrijirea persoanelor vârstnice în Germania, este de asemenea lider în plasarea forței de muncă. Societatea a primit distincția „Angajatorul recomandat”, fiind creată de către o echipă implicată și dornică de a ajuta. Personalul este compus de coordonatori, recrutori, iar persoanele angajate de către A&J Partners pot beneficia de un sprijin juridic și din domeniul resurse umane.   PRACOWNIK BIUROWY Z JĘZYKIEM RUMUŃSKIM Lucrător birou cu LIMBA ROMÂNĂ   Miejsce pracy do ustalenia: BYTOM / KRAKÓW / WARSZAWA Locul: Zona centrală orașul: Bytom, Kraków, Warszawa (Polonia)   Nr ogłoszenia AJP/174/101017/BR2 Nr. Anunțului: AJP/174/101017/BR2   Opis stanowiska:  Descrierea postului:   - Kontakt telefoniczny i mailowy w języku rumuńskim – to nie jest sprzedaż tylko obsługa Klienta. / Contact telefonic și prin e-mail în limba română, nu este vorba de vânzări ci de serviciu clienți.  - Pozyskiwanie kandydatów do pracy zgodnych z poszukiwanym profilem. / Căutarea candidaților pentru muncă conform profilul cerut.  - Prace administracyjne i wsparcie bieżącej pracy biura. / Munci administrative și sprijinirea activității zilnice de birou.     Wymagania:  Cerințele:   - Bardzo dobra znajomość języka rumuńskiego. / Limba română la un nivel avansat.  - Dobra znajomość języka polskiego – warunek konieczny. / Buna cunoștință a limbii polone – obligatoriu.  - Mile widziana znajomość języka niemieckiego. / Bine văzută cunoșterea limbii germane.  - Doświadczenie w obsłudze klienta będzie dodatkowym atutem. / Experiența în domeniul serviciu clienți constituie un atu.  - Chęć podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych i językowych. / Dorința îmbunătățirii calificarii profesionale și lingvistice.  - Zaangażowanie i dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań. / Angajament și exactitate în realizarea sarcinilor.  - Praktyczna znajomość narzędzi MS Office. / Cunoșterea practică a pachetului MS Office.     Gwarantujemy:  Garantăm:   - Praca stacjonarna w biurze na terenie Polski (Bytom, Kraków, Warszawa). / Munca la birou pe teritoriul Poloniei (Bytom, Kraków, Warszawa).   - Atrakcyjne wynagrodzenie i terminową wypłatę. / Salariu atractiv și plata la termen.  - Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę. / Angajare stabilă cu contrct de muncă.  - Dofinansowanie do miejsca parkingowego w lokalizacji blisko siedziby firmy. / O contribuție la finanțare pentru locul de parcare aproape de sediul firmei.  - Możliwość codziennej pracy z językiem obcym i szlifowanie swoich umiejętności. / Posibilitatea unei munci zilnice cu limba străină și perfecționarea cunoștințelor.  - Pomoc w relokacji dla osób z poza okolicy miasta Bytom/Kraków/Warszawa. / Ajutor pentru relocare pentru persoanele care nu locuiesc în apropierea localității Bytom/Kraków/Warszawa Polonia.  - Udział w wydarzeniach firmowych. / Participarea la evenimentele de firma.  - Pracę biurową od poniedziałku do piątku. / Muncă de birou de luni pană vineri.   APLIKOWANIE:  W temacie lub treści wiadomości należy koniecznie wpisać numer ogłoszenia, czyli: AJP/174/101017/BR2   APLICARE: În subiectul sau în conținutul mesajului este obligatoriu să apară numărul anunțului, adică: AJP/174/101017/BR2   Aplikacje prosimy wysyłać wraz z poniższą klauzulą na adres: rekrutacja[małpa]ajpartners.pl  Dziękujemy za każde nadesłane zgłoszenie :) Klauzula: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).   Aplicația trebuie să conțină clauza de mai jos, și trimisă la adresa: rekrutacja[małpa]ajpartners.pl  Mulțumim pentru fiecare aplicație trimisă :) Clauză: Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale care sunt necesare pentru desfăşurarea procesului de recrutare (în conformitate cu Legea din data de 29.08.1997 privind protecţia datelor cu caracter personal, text consolidat (M.O. 2016, poz. 922).
Kraków, Tarnów, Oświęcim, Nowy Sącz, Zakopane (małopolskie)
9 października 2017
Jesteśmy firmą, która od wielu lat zajmuje się zapewnianiem Opiekunkom osób starszych legalnego zatrudnienia w Niemczech. Nieustannie troszczymy się o naszych pracowników na każdym etapie rekrutacji oraz współpracy. Przywiązujemy dużą wagę do tworzenia czytelnych i sprawnych zasad rekrutacji oraz dopasowujemy oferty i warunki pracy do potrzeb Opiekunek.   W związku z dynamicznym rozwojem firmy Pronobel, do naszego zespołu poszukujemy osób na stanowisko: Specjalista ds. HR  Miejsce pracy: Gliwice, Żory   Zakres obowiązków: - samodzielnie prowadzenie procesów rekrutacyjnych na wszystkich szczeblach organizacji - rekrutacje wewnętrzne, - wsparcie wizerunku wewnętrznego i zewnętrznego pracodawcy, - udział w projektach z zakresu miękkiego HR, - przygotowywanie i koordynowanie projektów programu stażowego w firmie, - koordynowanie tematów związanych z benefitami dla pracowników, - koordynowanie i realizacja eventów wewnętrznych, - przeprowadzanie audytów wśród pracowników, - realizowanie projektów szkoleń wewnętrznych.   Oczekiwania wobec kandydatów: - wykształcenie wyższe (preferowany kierunek: zarządzanie zasobami ludzkimi), - min. 3 lata doświadczenia w obszarze rekrutacji, HR – warunek konieczny, - wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne, - bardzo dobra organizacja pracy, - prawo jazdy kat B.   Mile widziane: - znajomość języka niemieckiego   Oferujemy: - stabilną pracę w dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwie o międzynarodowym zasięgu, - wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i kwalifikacji, - możliwość zdobywania szerokiego doświadczenia, - przyjazną atmosferę pracy.   Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna również za budowanie programów rozwojowych i integracyjnych dla pracowników. Współpracując z działem PR będzie kształtować politykę informacyjną w obszarze komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz kodeks etyki, współtworząc tym samym otwartą i przyjazną kulturę biznesową dla całej organizacji.   Aplikacje prosimy wysyłać za pośrednictwem serwisu profesja.pl   Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)".  
Gliwice, (śląskie)
A&J Partners rozwija się na rynku od ponad 12 lat i jest wiodącą firmą w zapewnianiu pracy opiekunkom i opiekunom osób starszych w Niemczech, a także w pośrednictwie pracy. Firma posiada laur „Rekomendowany Pracodawca” i tworzona jest przez zespół zaangażowanych oraz pomocnych osób. Kadra pracownicza to m.in. koordynatorzy z językiem niemieckim, rekruterzy opiekunek, a także kadrowe i prawne wsparcie zatrudnianych przez A&J Partnerspracowników. W związku z ciągłym rozwojem firmy poszukujemy do biura w Centrum Bytomia osoby na stanowisko: Rekruter w branży opiekuńczej z językiem niemieckim Miejsce: Centrum miasta Bytom NR OGŁOSZENIA: AJP/180/100917/B2 Opis stanowiska / Zakres obowiązków: - Głównym zadaniem w dziale rekrutacji jest kontakt z naszymi pracownikami z branży opiekuńczej. - Pozyskiwanie kandydatów zgodnych z poszukiwanym profilem i przedstawianie propozycji klientom. - Przedstawianie ofert pracy opiekunkom i opiekunom osób starszych. - Współtworzenie przyjaznej atmosfery w zespole. Wymagania: - Dobra znajomość języka niemieckiego. - Doświadczenie w obsłudze klienta (mile widziane w branży opiekuńczej). - Samodzielność i dokładność w pracy. - Komunikatywność i kultura osobista. - Praktyczna znajomość narzędzi MS Office. Gwarantujemy: - Atrakcyjne wynagrodzenie i terminową wypłatę. - Dofinansowanie do miejsca parkingowego w lokalizacji blisko siedziby firmy. - Rozwój zawodowy poprzez wykorzystywanie języka niemieckiego w codziennej pracy. - Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę. - Podnoszenie kwalifikacji przez udział w szkoleniach, kursach. - Elastyczne godziny pracy między 8:00-16:00 / 10:00-18:00, w nowoczesnym biurze w Centrum miasta. - Bardzo dobrą atmosferę w pracy. APLIKOWANIE: W temacie lub treści wiadomości należy koniecznie wpisać numer ogłoszenia, czyli: AJP/180/100917/B2 UWAGA – APLIKACJE BEZ TEJ INFORMACJI NIE ZOSTANĄ ROZPATRZONE. Aplikacje prosimy wysyłać wraz z poniższą klauzulą na adres:rekrutacja[małpa]ajpartners.pl Dziękujemy za każde nadesłane zgłoszenie :) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb obecnego jak i przyszłych procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).  
Bytom, Piekary Śląskie, Siemianowice Śląskie, Tarnowskie Gó (śląskie)
A&J Partners rozwija się na rynku od ponad 12 lat i jest wiodącą firmą w zapewnianiu pracy opiekunkom i opiekunom osób starszych w Niemczech, a także w pośrednictwie pracy. Firma posiada laur „Rekomendowany Pracodawca” i tworzona jest przez zespół zaangażowanych oraz pomocnych osób. Kadra pracownicza to m.in. koordynatorzy z językiem niemieckim, rekruterzy opiekunek, a także kadrowe i prawne wsparcie zatrudnianych przez A&J Partnerspracowników. W związku z ciągłym rozwojem firmy poszukujemy do biura w Centrum Bytomia osoby na stanowisko: Młodszy specjalista ds. rekrutacji z językiem niemieckim Miejsce: Centrum miasta Bytom   Nr ogłoszenia: AJP/183/100917/B2 Opis stanowiska / Zakres obowiązków: - Do zadań pracownika należy wysyłanie mailowe bieżących informacji do klientów niemieckich i odpisywanie na ich zapytania w języku niemieckim. - Przyjmowanie i rejestrowanie połączeń telefonicznych od partnerów będących na terenie Niemiec. - Prace administracyjne w języku niemieckim (uzupełnianie danych w wewnętrznej bazie danych). - Wsparcie bieżącej pracy działu i dbanie o pozytywny wizerunek firmy. Wymagania: - Komunikatywna znajomość języka niemieckiego w mowie i w piśmie. - Doświadczenie w obsłudze klienta będzie dodatkowym atutem. - Chęć podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych i językowych. - Zaangażowanie i dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań. - Praktyczna znajomość narzędzi MS Office. Gwarantujemy: - Atrakcyjne wynagrodzenie i terminową wypłatę. - Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę. - Dofinansowanie do miejsca parkingowego w lokalizacji blisko siedziby firmy. - Możliwość codziennej pracy z językiem obcym i szlifowanie swoich umiejętności. - Udział w wydarzeniach firmowych w gronie optymistycznych i dynamicznych osób. - Elastyczne godziny pracy między 8:00-16:00 / 10:00-18:00, od poniedziałku do piątku. APLIKOWANIE: W temacie lub treści wiadomości należy koniecznie wpisać numer ogłoszenia, czyli: AJP/183/100917/B2 UWAGA – APLIKACJE BEZ TEJ INFORMACJI NIE ZOSTANĄ ROZPATRZONE. Aplikacje prosimy wysyłać wraz z poniższą klauzulą na adres:rekrutacja[małpa]ajpartners.pl Dziękujemy za każde nadesłane zgłoszenie :) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb obecnego jak i przyszłych procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).  
Bytom, Piekary Śląskie, Siemianowice Śląskie, Tarnowskie Gó (śląskie)
Dla naszego Klienta,  międzynarodowej firmy z kapitałem zagranicznym, zlokalizowanej w ścisłym centrum Szczecina, poszukujemy odpowiednich osób na stanowisko:   Młodszy specjalista ds. systemów personalnychZakres obowiązków: - zarządzanie oraz konfigurowanie danych w wewnętrznych systemach HR - globalne wsparcie użytkowników wewnętrznych w obsłudze systemów HR - wykrywanie błędów, znajdowanie rozwiązań, udział w ciągłym rozwoju procesów i aplikacji - profesjonalne i kompetentne rozwiązywanie pojawiających się problemów i zdarzeń - tworzenie i dbałość o poprawny obieg dokumentów oraz raportów dla różnych partnerów biznesowychWymagania: - wykształcenie wyższe - bardzo dobra znajomość języka angielskiego - bardzo dobra znajomość obsługi MS Office, szczególnie Microsoft Excel (m.in. formuły, tabele przestawne) - umiejętność analitycznego i kreatywnego myślenia - mile widziane doświadczenie w pracy z analizą i procesowaniem danych - mile widziane doświadczenie z pracą na systemach HR/ERP   Oferta: - stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę - praca w atrakcyjnej lokalizacji w centrum miasta - szeroki pakiet benefitów takich jak np. prywatna opieka medyczna czy karta sportowa - możliwość rozwoju i awansu w strukturach firmy - praca w młodym zespole   Osoby będące zainteresowane powyższą ofertą oraz spełniające jej kryteria prosimy o przesyłanie swojego CV w języku polskim z dopiskiem „młodszy specjalista ds. systemów personalnych”    Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. nr 133, poz. 883) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji”   Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.   LSJ HR Group, licencja nr 4440 ul. Celna 1, 70-644 Szczecin Phone: +48 91 814 52 52
Szczecin, (zachodniopomorskie)
Wyświetlono rezultaty 21-30 z 40.
Śledź nas na Snapchacie!

Najczęściej wyszukiwane
aktualne oferty pracy

Branża budowlana / motoryzacyjna
Elektryk

 • elektryk samochodowy
 • elektryk przemysłowy
 • elektryk budowlany
 • monter
 • instalator
 • inżynier elektryk

Szukaj

Produkcja / Branża budowlana
Monter

 • instalacji sanitarnych
 • wentylacji
 • ogrzewania
 • fasad
 • rusztowań

Szukaj

Produkcja / Branża budowlana
Spawacz

 • oferty pracy za granicą
 • spawanie metodą MIG
 • spawanie metodą MAG
 • spawanie laserowe
 • spawanie elektryczne
 • spawanie metodą TIG

Szukaj

Handel
Przedstawiciel Handlowy

 • doradca klienta
 • handlowiec
 • sprzedawca
 • opiekun klienta

Szukaj

Administracja
Pracownik biurowy

 • pracownik administracyjny
 • asystent/asystentka biura
 • pracownik biurowy ½ etatu
 • pracownik biurowy z znajomością języka
 • obsługa klienta

Szukaj

Produkcja / Branża budowlana
Operator

 • wózka widłowego
 • maszyn
 • koparko – ładowarki
 • wytryskarki

Szukaj

Gastronomia
Kucharz

 • pomoc kuchenna
 • szef kuchni

Szukaj

Top