Profesja.pl – tylko

aktualne oferty pracy

aktualne

oferty pracy

15 października 2020
ZAPROSZENIE GRECKIEJ NARODOWEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GNTO) NA POLSKĘ I CZECHY DO SKŁADANIA OFERT O PRACĘ (CV)   1.       Nazwa stanowiska: Stanowisko: Asystent administracyjny 2.       Informacje o pracodawcy Grecka Narodowa Organizacja Turystyki (GNTO) jest podmiotem publicznym założonym w 1950 r. w Grecji. Pod patronatem Ministerstwa Turystyki odpowiada za promowanie Grecji jako miejsca turystycznego. Rolą tego podmiotu jest zachęcanie podróżnych do odwiedzania i poznawania kraju oraz zwiększania świadomości na temat Grecji. GNTO działa od ponad 20 lat na kilku kluczowych rynkach na całym świecie, w zeszłym roku zarejestrowane zostało nowe biuro w Polsce. 3.       Opis stanowiska • Odpowiedzialność za administracyjne i sekretarskie wsparcie Urzędu (na przykład: utrzymanie protokołu, archiwizowanie, obsługa poczty, udostępnianie informacji stronom trzecim, wykonywanie ogólnych zadań, zapewnianie dobrego funkcjonowania systemów i infrastruktury). • Przygotowywanie dokumentów w języku greckim i polskim. • Zarządzanie i przetwarzanie bazy danych, danych i informacji związanych z działalnością Urzędu. • Wsparcie techniczne dla zarządzania finansowego i administracyjnego • Monitorowanie działań promocyjnych w mediach drukowanych i internetowych. • Zarządzanie kontaktami i listami mailingowymi. • Wysyłanie biuletynów, informacji prasowych i innych materiałów do zainteresowanych stron. 4.       Zadania - kwalifikacje - wymagania - umiejętności • Wykształcenie wyższe, licencjat związany ze stanowiskiem pracy (studia turystyczne, marketing, komunikacja, nauki humanistyczne, społeczne, studia zarządzania biznesem itp.) • Dyplom magisterski podyplomowy będzie traktowany jako kwalifikacja specjalna. • Doskonała lub bardzo dobra znajomość języka polskiego będzie dodatkowym atutem • Doskonała lub bardzo dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie) • Doskonała znajomość języka greckiego (w mowie i piśmie). • Doskonała znajomość systemów informatycznych (MS Office: Word, Excel, PowerPoint), internetu i mediów społecznościowych, potwierdzona rekomendacjami, atestami i odpowiednim doświadczeniem. • Umiejętności komunikacyjne i doświadczenie w public relations • Gotowość do ciągłego uczenia się i doskonalenia. • Znajomość Grecji, greckiej historii i kultury, a także współczesnej greckiej rzeczywistości będzie brana pod uwagę jako szczególny atut • Powaga i poufność. 5.       Gwarancje środowiska pracy lub inne korzyści • umowa o pracę na czas określony do dwóch (2) lat • możliwość podróży • środowisko pracy na wysokim poziomie 6.       Szczegóły dotyczące aplikacji (co jest wymagane wraz z aplikacją, CV, podpisy, list motywacyjny itp.) List motywacyjny (wniosek) z załączonym pełnym Curriculum Vitae podpisanym przez kandydata na każdej stronie i na ostatniej stronie z pełnym podpisem i datą. 7.       Sposób wysłania dokumentów List motywacyjny wraz z pozostałymi załącznikami należy przesłać w formie skanu mailem na adres email: director(małpa)visit-greece.pl 8.       Data zakończenia przyjmowania ofert Ostatnia akceptowana data przyjmowania ofert upływa w dniu 26 października 2020 r., godzina 00:00. 9.       Informacje o trybie zgłaszania kandydatów CV zostaną zebrane i ocenione przez Dyrektora Biura GNTO w Polsce, następnie Dyrektor skontaktuje się z wybranymi kandydatami w celu ustalenia terminu rozmowy kwalifikacyjnej. Po zakończeniu procesu rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną poinformowani w ciągu 1 miesiąca o wynikach.  10.   Odpowiednie oświadczenie dotyczące wykorzystywania danych osobowych Dane osobowe są poufne. Administratorem Twoich danych osobowych jest HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF TOURISM GREEK NATIONAL TOURISM ORGANIZATION, OFFICE IN POLAND ul. Mokotowska 46A/10, 00-543 Warszawa, Poland. Twoje dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji (podstawa przetwarzania danych to podjęcie niezbędnych działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy - art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz art. 221 Kodeksu pracy), a także dla celów przyszłych rekrutacji, jeśli wyrazisz na to zgodę (podstawą przetwarzania danych w takim przypadku będzie Twoja zgoda – art. 6 ust. 1 lit a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).   Twoje dane będą przetwarzane przez czas niezbędny dla celów rekrutacji, a w przypadku przyszłych rekrutacji, aż do wycofania zgody. Masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom zapewniającym obsługę techniczną i IT oraz finansowo-księgową. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia procesów rekrutacji. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.   W CV proszę zamieścić zgodę na przetwarzania danych w celu prowadzenia bieżącej rekrutacji. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych także dla celów przyszłych rekrutacji, należy zamieścić w CV następującą klauzulę:   "I agree to the processing of personal data contained in my job offer and CV for the needs necessary to carry out the recruitment process carried out by HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF TOURISM GREEK NATIONAL TOURISM ORGANIZATION, OFFICE IN POLAND ul. Mokotowska 46A/10, 00-543 Warszawa. At the same time, I consent to the processing of my personal data for the purposes of future recruitment."   11. Wszystkie dokumenty (dyplomy i pozostałe rekomendacje) powinny być dostępne w wersji drukowanej na żądanie Biura GNTO w Polsce (tego samego lub następnego dnia po ich zażądaniu).
Warszawa (mazowieckie)
Wyświetlono rezultaty 1-10 z 10.

Najczęściej wyszukiwane
aktualne oferty pracy

Branża budowlana / motoryzacyjna
Elektryk

 • elektryk samochodowy
 • elektryk przemysłowy
 • elektryk budowlany
 • monter
 • instalator
 • inżynier elektryk

Szukaj

Produkcja / Branża budowlana
Monter

 • instalacji sanitarnych
 • wentylacji
 • ogrzewania
 • fasad
 • rusztowań

Szukaj

Produkcja / Branża budowlana
Spawacz

 • oferty pracy za granicą
 • spawanie metodą MIG
 • spawanie metodą MAG
 • spawanie laserowe
 • spawanie elektryczne
 • spawanie metodą TIG

Szukaj

Handel
Przedstawiciel Handlowy

 • doradca klienta
 • handlowiec
 • sprzedawca
 • opiekun klienta

Szukaj

Administracja
Pracownik biurowy

 • pracownik administracyjny
 • asystent/asystentka biura
 • pracownik biurowy ½ etatu
 • pracownik biurowy z znajomością języka
 • obsługa klienta

Szukaj

Produkcja / Branża budowlana
Operator

 • wózka widłowego
 • maszyn
 • koparko – ładowarki
 • wytryskarki

Szukaj

Gastronomia
Kucharz

 • pomoc kuchenna
 • szef kuchni

Szukaj

Top