Polityka prywatności
DANE OSOBOWE
 1. Administratorem danych

  osobowych jest Eurobud Contracting Sp. Z o.o. która przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 2. Eurobud Contracting Sp. Z o.o. przetwarza dane osobowe tylko i wyłącznie w celach technicznych oraz takich na jakie wyraził zgodę Użytkownik Serwisu www.profesja.pl
 3. Eurobud Contracting Sp. Z o.o. zapewnia wszystkim osobom, których dane przetwarza w jakimkolwiek zakresie, realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania zmiany i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach powołanej powyżej ustawy. Eurobud Contracting Sp. Z o.o. gromadzi dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i przyjętymi standardami.
PRZEKAZYWANIE INFORMACJI
 1. Eurobud Contracting Sp. Z o.o. zapewnia, iż nie przekazuje jakichkolwiek danych podmiotom do tego nieuprawnionym. Udostępnia dane użytkowników jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Eurobud Contracting Sp. Z o.o. zastrzega sobie prawo do wysyłania użytkownikom informacji dotyczących działania i funkcjonalności Serwisu www.profesja.pl. Każdy z Użytkowników Serwisu ma prawo zastrzec, że nie wyraża zgody na otrzymywanie ww informacji od Eurobud Contracting Sp. Z o.o.
 3. Wszelkie informacje uznawane w myśl ustawy o świadczeni usług drogą elektroniczną jako informacje handlowe mogą być przesyłane użytkownikom wyłącznie za ich zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
 4. Wszelkie przykłady niezamówionych informacji handlowych prosimy zgłaszać na adres info@profesja.pl.
DANE OSOBOWE
 1. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
WARUNKI TECHNICZNE
 1. Eurobud Contracting Sp. Z o.o. przechowuje pliki cookies, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, między innymi do utrzymania sesji użytkownika i lepszego dopasowania Serwisu do potrzeb użytkowników.
ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI
 1. Eurobud Contracting Sp. Z o.o. zastrzega, iż w przyszłości może wprowadzić zmiany w Polityce Prywatności.
 2. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać w tym miejscu.
 3. Korzystając z Serwisu po tej dacie użytkownik akceptuje zmiany w nowej wersji Polityki Prywatności.
 4. Jeżeli uznaliby Państwo, że w jakiś sposób przekroczona została Państwa prywatność, prosimy o kontakt mailowy na adres: info@profesja.pl.
Top