×UWAGA: oferta jest już nieaktualna! Nie można aplikować na tę ofertę.
Profesja.pl – najlepsze oferty pracy
Oferty pracyopiekun / opiekunka dla dzieci do lat 3 w żłobku
opiekun / opiekunka dla dzieci do lat 3 w żłobku Ruda Śląska, Chorzów, Zabrze, Gliwice, Rybnik, Sosnowiec (śląskie)
Aplikuj 27 marca 2017, do końca 1 dzień
opiekun / opiekunka dla dzieci do lat 3 w żłobku Ruda Śląska, Chorzów, Zabrze, Gliwice, Rybnik, Sosnowiec (śląskie) Aplikuj Opublikowano 27 marca 2017, do końca 1 dzień

Fundacja Pozytywne Inicjatywy poszukuje kandydatów na stanowisko opiekun/opiekunka w żłobku 

 Miejsce pracy: Sosnowiec, Ruda Śląska, Gliwice, Rybnik, Chorzów, Zabrze

Praca od maja 2017 roku

Wymagania:

 1.       Kwalifikacje nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego.

Powyższe należy potwierdzić dyplomem ukończenia studiów wyższych  (magisterskich lub licencjackich) tj.

                 -  pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

- pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

- edukacja elementarna i terapia pedagogiczna

- pedagogika rewalidacyjna z wczesnym wspomaganiem rozwoju

b) wykształcenie średnie i co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi lub ukończony kurs "opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym"  w wymiarze min. 280 godzin.

Kwalifikacje te należy potwierdzić zaświadczeniem o ukończeniu kursu  opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym oraz świadectwem potwierdzającym wykształcenie średnie.

Ponadto jeżeli osoba, która posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do trzech lat oraz średnie wykształcenie ale nie pracowała z dziećmi w wieku do trzech lat przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun, zobowiązana jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80 - godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności.

2.  Kwalifikacje pielęgniarki/pielęgniarza, położnej/położnego

3.  Kwalifikacje opiekunki/opiekuna dziecięcego.

Kwalifikacje należy potwierdzić przedstawieniem dokumentu potwierdzającego formalne kwalifikacje pielęgniarki/ża, położnej/go, opiekunki/a dziecięcego (dyplom, świadectwo lub inny dokument) równoważny z dyplomem, świadectwem lub innym dokumentem, uprawniającym do wykonywania 
w Rzeczypospolitej Polskiej ww zawodu, wydany przez odpowiednie władze lub organizacje państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

4.       Do pracy w żłobku integracyjnym – w Zabrzu - wymagane jest  wykształcenie z zakresu oligofrenopedagogiki, 
w celu prowadzenia specjalistycznej opieki nad dziećmi posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności.

 Obowiązki:

- opracowywanie i realizacja programu edukacyjnego;

- planowanie pracy opiekuńczej, pielęgnacyjnej i wychowawczej w zależności od wieku dziecka

- prowadzenie zabaw i zajęć stymulujących rozwój dziecka z uwzględnieniem rozwoju psychomotorycznego i indywidualnych potrzeb dziecka;

-  prowdzenie dziennka zajęć;

-  prowadzenie dziennkia obecności;

-  kształtowanie aktywności i samodzielności dziecka oraz pożądanych przyzwyczajeń i nawyków;

- zaspokajanie potrzeb biologicznych i psychospołecznych dziecka;

- wykonywanie codziennych czynności związanych z opieką nad dziećmi z zakresu: karmienia, mycia, układania do snu, przewijania itp.;

 Oferujemy:

-   stabilne zatrudnienie

-   umowę zlecenia

-   pracę pełną wyzwań w przyjemnej atmosferze

 

Wynagrodzenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 

Sposób przesyłania aplikacji:

Osoby zainteresowane ofertą pracy uprasza się o przesłanie dokumentów zgodnie z zamieszczonym ogłoszeniem na stronie internetowej Bazy konkurencyjności - numer ogłoszenia 1024186

 bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1024186

 

(Data aktualizacji: poniedziałek, 27 marca 2017)
Aplikuj
Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie. Zgłoś uwagi do oferty lub nadużycie
Top