×UWAGA: oferta jest już nieaktualna! Nie można aplikować na tę ofertę.
Profesja.pl – najlepsze oferty pracy
Oferty pracyPielęgniarka w żłobku
Pielęgniarka w żłobku Lublin/Nałęczów/Puławy (lubelskie)
Aplikuj 7 lipca 2017, do końca 1 dzień
Pielęgniarka w żłobku Lublin/Nałęczów/Puławy (lubelskie) Aplikuj Opublikowano 7 lipca 2017, do końca 1 dzień

Pielęgniarka do żłobka

1. Wymagania:

a) niezbędne (co najmniej jedno z wymienionych niżej):

- tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo oraz co najmniej 1 rok stażu pracy w zawodzie,

- tytuł zawodowy magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka oraz co najmniej 1 rok stażu pracy w zawodzie,

- licencjat pielęgniarstwa oraz co najmniej 3-letni staż pracy w zawodzie,

- średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka oraz co najmniej 5-letni staż pracy
w zawodzie.

b) dodatkowe:

- dawać rękojmię należytego sprawowania opieki nad Dziećmi,

2. Zakres czynności na stanowisku:

- Odpowiadanie za udzielenie pierwszej pomocy,

- Udzielenie pomocy medycznej w urazach i nagłych zachorowaniach,

- Odpowiadanie za stan apteczki głównej,

- Czuwanie nad stanem sanitarnym placówki, zawiadamianie dyrekcji o zauważonych nieprawidłowościach,

- Współdziałanie z dyrekcją, pracownikami, rodzicami oraz PSSE w zakresie oświaty zdrowotnej
w celach szerzenia profilaktyki,

- Wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora, a nie wymienionych w w/w zakresie czynności,

3. Oferujemy:

- umowę o pracę na pełen etat,

- stałe zatrudnienie,

- możliwość rozwoju i awansu zawodowego,

- realizacja własnej pasji w pracy.

4. Wymagane dokumenty:

- CV z oświadczeniem o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie  pracy  dla  potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz.U. z roku 2014, poz. 1182 z późn. zm.).

- Kserokopie  dyplomu  potwierdzającego  wykształcenie  (oryginał  do  wglądu  podczas rozmowy kwalifikacyjnej),

- Kserokopie aktualnej książeczki zdrowia dla celów   sanitarno-epidemiologicznych (oryginał do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej) lub oświadczenie o wyrobieniu takiej książeczki na koszt własny w momencie zatrudnienia,

Osoby zainteresowane proszę o kontakt telefoniczny: 698-952-318, bądź e-mailowy: kdumala[małpa]jcgroup.pl.

(Data aktualizacji: piątek, 7 lipca 2017)
Aplikuj
Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie. Zgłoś uwagi do oferty lub nadużycie
Top