Profesja.pl – najlepsze oferty pracy
Oferty pracyasystent
asystent Warszawa Włochy (mazowieckie)
Aplikuj 7 sierpnia 2017, do końca 3 dni
asystent Warszawa Włochy (mazowieckie) Aplikuj Opublikowano 7 sierpnia 2017, do końca 3 dni

Poszukujemy osoby z wykształceniem wyższym biologicznym, biotechnologicznym lub pokrewnym do pracy w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie na stanowisku asystenta naukowego. Oferujemy stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę) oraz możliwość rozwoju kariery naukowej poprzez uczestnictwo w projektach badawczych z zakresu biologii molekularnej i komórkowej, immunologii, pulmonologii i onkologii doświadczalnej. Od kandydatów oczekujemy silnej motywacji do pracy laboratoryjnej i naukowej, kreatywności, umiejętności pracy w zespole oraz przynajmniej 2-letniego doświadczenia w pracy naukowo-badawczej.

Wymagania:

 • ukończone studia na kierunku biologia, biotechnologia lub pokrewnym,
 • minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w pracy laboratoryjnej (praca mgr, udział w projekcie badawczym, etat w jednostce naukowej itp.),
 • udokumentowana znajomość podstawowych technik biologii molekularnej: izolacja kwasów nukleinowych, real-time PCR, elektroforeza DNA, spektrofotometria UV/VIS
 • umiejętność obsługi urządzeń laboratoryjnych: termocykler real-time PCR, spektrofotometr, komora laminarna II klasy, wirówki laboratoryjne, mikroskop świetlny, mikroskop fluorescencyjny itp.,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego, umożliwiająca czytanie i pisanie tekstów naukowych oraz ustne prezentowanie danych,
 • umiejętność pracy z elektronicznymi bazami danych,
 • doświadczenie w pracy z komputerem: pakiet MS Office, internet, podstawowe programy graficzne,
 • umiejętność pracy w zespole, kreatywność, dobra komunikatywność, wysoka kultura osobista i nienaganna prezencja

Umiejętności preferowane:

 • doświadczenie w zakresie prowadzenia hodowli in vitro ludzkich/zwierzęcych linii komórkowych,
 • doświadczenie praktyczne z ludzkim lub zwierzęcym materiałem biologicznym: krew, wycinki tkankowe, mocz itp.,
 • dorobek naukowy w postaci publikacji w czasopismach krajowych i międzynarodowych, doniesień konferencyjnych, uczestnictwa w projektach badawczych itp.,

Wymagane dokumenty:

 • życiorys  (z wykazem osiągnięć naukowych),
 • list motywacyjny (preferowany w języku angielskim),
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 833 z późn. zm.

Oferta ważna do: 9.08.2017

UWAGI:

 • Do kolejnego etapu rekrutacji zaprosimy kandydatów wybranych na podstawie nadesłanych aplikacji.
 • Aplikacje prosimy nadsyłać na adres e-mail podany w ogłoszeniu z dopiskiem „asystent”
 • Osoba do kontaktu: dr Adam Szpechciński tel. 22 43 12 359

(Data aktualizacji: poniedziałek, 7 sierpnia 2017)
Aplikuj
Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie. Zgłoś uwagi do oferty lub nadużycie
Top