×UWAGA: oferta jest już nieaktualna! Nie można aplikować na tę ofertę.
Profesja.pl – najlepsze oferty pracy
Oferty pracySfinansujemy Twoje szkolenia i staż
Sfinansujemy Twoje szkolenia i staż Łódź (łódzkie)
Aplikuj 7 czerwca 2018, do końca 1 dzień
Sfinansujemy Twoje szkolenia i staż Łódź (łódzkie) Aplikuj Opublikowano 7 czerwca 2018, do końca 1 dzień

Szkolenia wraz ze stażem zawodowym realizowane są ramach projektu „WySTARTuj z karierą!”. Projekt ten jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 na podstawie wniosku o numerze POWR.01.02.01-10-0050/17.

 

Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych lub/i biernych zawodowo, które chcą zwiększyć swoje szanse na rynku pracy.


Do projektu mogą przystąpić osoby, które spełniają następujące kryteria:

- wiek 15-29 lat

- pozostające bez zatrudnienia

- mieszkające na terenie woj. łódzkiego
- nie uczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym, ani nie uczestniczące w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie

umiejętności i kwalifikacji zawodowych tzw. młodzież NEET

 

Każdy z uczestników otrzyma:

- Indywidualny Plan Doradztwa – wraz ze ścieżką rozwoju zawodowego

- Poradnictwo zawodowe grupowe

- Szkolenia Zawodowe

- Staż zawodowy (4-miesięczny) – płatny wraz z refundacją kosztów dojazdu za kurs

- Pośrednictwo pracy – pozyskanie pracodawcy, z możliwością późniejszego zatrudnienia


Gwarantujemy każdej osobie:

- stypendium szkoleniowe w wysokości 6,65zł/h

- stypendium stażowe 997,40zł/miesiąc
- zwrot kosztów dojazdu / opieki nad dzieckiem

- badanie medycyny pracy

- ubezpieczenie NNW

- szkolenia BHP

 

Udział w projekcie zapewni następujące korzyści:

- Określenie predyspozycji każdego uczestnika

- Podniesienie kompetencji interpersonalnych na rynku pracy

- Zdobycie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, przez co wzrośnie Twoja atrakcyjność na rynku pracy,

- Po zakończonym szkoleniu każdy z uczestników otrzyma certyfikat poświadczający jego

ukończenie.

Informacje oraz zapisy:

Centrum Edukacyjne Żelazna

Biuro Projektu „WySTARTuj z karierą!”
ul. Wróblewskiego 18 p. 405, 93–578 Łódź

Tel. 794–428–962

(Data aktualizacji: czwartek, 7 czerwca 2018)
Aplikuj
Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie. Zgłoś uwagi do oferty lub nadużycie
Top