×UWAGA: oferta jest już nieaktualna! Nie można aplikować na tę ofertę.
Profesja.pl – najlepsze oferty pracy
Oferty pracyMonter grafik reklamowych
Monter grafik reklamowych Opole (opolskie)
Aplikuj 11 czerwca 2018, do końca 1 dzień
Monter grafik reklamowych Opole (opolskie) Aplikuj Opublikowano 11 czerwca 2018, do końca 1 dzień

Miejsce pracy:

- teren całej Polski

 

Zadania:

- montaż grafik i serwis tablic reklamowych na wysokości do 10 m,

 

Wymagania:

- osoba sprawna fizycznie, manualnie, posiadająca predyspozycje do pracy na wysokości powyżej 3m,

- prawo jazdy kat. B,

- dyspozycyjność, gotowość do podróży służbowych,

- mile widziane osoby posiadające uprawnienia alpinistyczne lub doświadczanie w pracy na wysokościach,

- preferowana osoba bez nałogów,

 

Oferujemy:

- atrakcyjne wynagrodzenie 4000zł brutto-płatne regularnie i terminowo na początku kolejnego miesiąca,

- zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,

- płatne przejazdy z miejsca zamieszkania do miejsca pracy,

- wypłacane diety za delegacje służbowe,

- noclegi ze śniadaniami w hotelach,

- praca w zespole lidera reklamy wielkoformatowej.

 

Osoba do kontaktu Dagmara Wysoczańska 530 65 65 65

 

W celu zgodnego z prawem przeprowadzenia procesu rekrutacji, prosimy o dodanie w CV oświadczenia o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Giganto Polska sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (zwanej w dalszej części Pracodawcą), które w celu zatrudnienia podaje dobrowolnie, a których zakres wykracza poza katalog danych wskazanych w art. 221  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.”

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych również w celu wykorzystania ich w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez naszą firmę prosimy o dodanie do CV oświadczenia o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Giganto Polska sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (zwanej w dalszej części Pracodawcą), które w celu zatrudnienia podaje dobrowolnie, a których zakres wykracza poza katalog danych wskazanych w art. 221  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Jednocześnie dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym CV w celu zatrudnienia w przyszłych procesach rekrutacyjnych.”

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej zwane RODO informuję, iż:

1)      Administratorem danych osobowych jest Giganto Polska sp. z o.o. z siedzibą w Opolu ul. Strzelców

         Bytomskich 5, 45- 084 

2)      Celem przetwarzania jest: podjęcie działań zmierzających do zatrudnienia (tj. udział w procesie rekrutacyjnym na stanowisko na które Pan/Pani aplikuje, w tym ocena kwalifikacji oraz zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na tym stanowisku oraz wybór odpowiedniej osoby do pracy u nas). Jeśli wyraził/a Pan/Pani dodatkową, dobrowolną zgodę wzięcia udział w innych rekrutacjach prowadzonych przez naszą firmę celem przetwarzania jest podjęcie działań zmierzających do zatrudnienia (tj. w celu udziału w procesie rekrutacyjnym na stanowisko, na które Pan/Pani aplikuje), jak również zatrudnienia w przyszłych procesach rekrutacyjnych.

3)      Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w zakresie następujących danych: imię, nazwisko, data urodzenia, adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO tzn. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Pana/Pani dane osobowe w zakresie wskazanym w zdaniu poprzednim przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Dodatkowo wskazane przez Pana/Panią dane osobowe (w tym w szczególności wizerunek) przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tzn. Pana/Pani dobrowolnej zgody, którą wyraził Pan/wyraziła Pani w klauzuli umieszczonej na CV i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. W zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych i/lub innego sposób weryfikacji podanych kwalifikacji, o ile zostaną przeprowadzone, podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO tzn. uzasadniony interes administratora danych. Mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Pana/Pani umiejętności i zdolności – jest to nam potrzebne do oceny, czy jest Pan/Pani odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy.

4)      Dane będą przetwarzane przez okres trwania rekrutacji na powyższe stanowisko, zaś w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody na udział w innych rekrutacjach prowadzonych przez naszą firmę do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, co niezwłocznie spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat.

5)      W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO, jak również prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6)      Jeżeli uważa Pan/Pani, że dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7)      W każdej chwili może Pan/Pani zrezygnować z procesu rekrutacyjnego, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8)      Odbiorcami danych osobowych będą podmioty, którym zlecamy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, w tym w szczególności podmioty świadczące usługi z zakresu prowadzenia szkoleń, IT, doręczania korespondencji, kadr, księgowości i finansów. Podmioty te przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i tylko zgodnie z naszymi poleceniami lub na podstawie przepisów prawa.

Aplikując akceptujesz powyższą Klauzulę informacyjną

(Data aktualizacji: poniedziałek, 11 czerwca 2018)
Aplikuj
Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie. Zgłoś uwagi do oferty lub nadużycie
podobne oferty
Szczecin (zachodniopomorskie)
Oferta wygasła
Warszawa,Radom (mazowieckie)
Opublikowano 23 stycznia 2019
Katowice (śląskie)
Opublikowano 24 stycznia 2019

podobne oferty

za granicą
Bawaria (Niemcy)
Opublikowano 4 lutego 2019
Południowo - środkowe Niemcy (Niemcy)
Opublikowano 4 lutego 2019
Geretsried (Niemcy)
Opublikowano 4 lutego 2019

Canvas

sprawdź lokalizację
Top