×UWAGA: oferta jest już nieaktualna! Nie można aplikować na tę ofertę.
Profesja.pl – najlepsze oferty pracy
Oferty pracyMonter grafik reklamowych
Monter grafik reklamowych Opole (opolskie)
Aplikuj 11 czerwca 2018, do końca 1 dzień
Monter grafik reklamowych Opole (opolskie) Aplikuj Opublikowano 11 czerwca 2018, do końca 1 dzień

Miejsce pracy:

- teren całej Polski

 

Zadania:

- montaż grafik i serwis tablic reklamowych na wysokości do 10 m,

 

Wymagania:

- osoba sprawna fizycznie, manualnie, posiadająca predyspozycje do pracy na wysokości powyżej 3m,

- prawo jazdy kat. B,

- dyspozycyjność, gotowość do podróży służbowych,

- mile widziane osoby posiadające uprawnienia alpinistyczne lub doświadczanie w pracy na wysokościach,

- preferowana osoba bez nałogów,

 

Oferujemy:

- atrakcyjne wynagrodzenie 4000zł brutto-płatne regularnie i terminowo na początku kolejnego miesiąca,

- zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,

- płatne przejazdy z miejsca zamieszkania do miejsca pracy,

- wypłacane diety za delegacje służbowe,

- noclegi ze śniadaniami w hotelach,

- praca w zespole lidera reklamy wielkoformatowej.

 

Osoba do kontaktu Dagmara Wysoczańska 530 65 65 65

 

W celu zgodnego z prawem przeprowadzenia procesu rekrutacji, prosimy o dodanie w CV oświadczenia o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Giganto Polska sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (zwanej w dalszej części Pracodawcą), które w celu zatrudnienia podaje dobrowolnie, a których zakres wykracza poza katalog danych wskazanych w art. 221  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.”

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych również w celu wykorzystania ich w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez naszą firmę prosimy o dodanie do CV oświadczenia o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Giganto Polska sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (zwanej w dalszej części Pracodawcą), które w celu zatrudnienia podaje dobrowolnie, a których zakres wykracza poza katalog danych wskazanych w art. 221  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Jednocześnie dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym CV w celu zatrudnienia w przyszłych procesach rekrutacyjnych.”

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej zwane RODO informuję, iż:

1)      Administratorem danych osobowych jest Giganto Polska sp. z o.o. z siedzibą w Opolu ul. Strzelców

         Bytomskich 5, 45- 084 

2)      Celem przetwarzania jest: podjęcie działań zmierzających do zatrudnienia (tj. udział w procesie rekrutacyjnym na stanowisko na które Pan/Pani aplikuje, w tym ocena kwalifikacji oraz zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na tym stanowisku oraz wybór odpowiedniej osoby do pracy u nas). Jeśli wyraził/a Pan/Pani dodatkową, dobrowolną zgodę wzięcia udział w innych rekrutacjach prowadzonych przez naszą firmę celem przetwarzania jest podjęcie działań zmierzających do zatrudnienia (tj. w celu udziału w procesie rekrutacyjnym na stanowisko, na które Pan/Pani aplikuje), jak również zatrudnienia w przyszłych procesach rekrutacyjnych.

3)      Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w zakresie następujących danych: imię, nazwisko, data urodzenia, adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO tzn. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Pana/Pani dane osobowe w zakresie wskazanym w zdaniu poprzednim przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Dodatkowo wskazane przez Pana/Panią dane osobowe (w tym w szczególności wizerunek) przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tzn. Pana/Pani dobrowolnej zgody, którą wyraził Pan/wyraziła Pani w klauzuli umieszczonej na CV i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. W zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych i/lub innego sposób weryfikacji podanych kwalifikacji, o ile zostaną przeprowadzone, podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO tzn. uzasadniony interes administratora danych. Mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Pana/Pani umiejętności i zdolności – jest to nam potrzebne do oceny, czy jest Pan/Pani odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy.

4)      Dane będą przetwarzane przez okres trwania rekrutacji na powyższe stanowisko, zaś w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody na udział w innych rekrutacjach prowadzonych przez naszą firmę do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, co niezwłocznie spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat.

5)      W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO, jak również prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6)      Jeżeli uważa Pan/Pani, że dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7)      W każdej chwili może Pan/Pani zrezygnować z procesu rekrutacyjnego, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8)      Odbiorcami danych osobowych będą podmioty, którym zlecamy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, w tym w szczególności podmioty świadczące usługi z zakresu prowadzenia szkoleń, IT, doręczania korespondencji, kadr, księgowości i finansów. Podmioty te przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i tylko zgodnie z naszymi poleceniami lub na podstawie przepisów prawa.

Aplikując akceptujesz powyższą Klauzulę informacyjną

(Data aktualizacji: poniedziałek, 11 czerwca 2018)
Aplikuj
Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie. Zgłoś uwagi do oferty lub nadużycie
podobne oferty
Katowice (śląskie)
Oferta wygasła
Kraków I Okolice (małopolskie)
Oferta wygasła
Wrocław (dolnośląskie)
Oferta wygasła

podobne oferty

za granicą
Badenia - Wirtembergia (Niemcy)
Oferta wygasła
Bawaria (Niemcy)
Oferta wygasła
Berlin (Niemcy)
Oferta wygasła

Canvas

sprawdź lokalizację
Top