×UWAGA: oferta jest już nieaktualna! Nie można aplikować na tę ofertę.
Profesja.pl – najlepsze oferty pracy
Oferty pracySpecjalista ds. BHP (k/m)
Specjalista ds. BHP (k/m) CAN-PACK S.A. Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
Aplikuj 2 grudnia 2019, do końca 1 dzień
Specjalista ds. BHP (k/m) CAN-PACK S.A. Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie) Aplikuj Opublikowano 2 grudnia 2019, do końca 1 dzień

Grupa CANPACK  jest jednym z najbardziej zaawansowanych technologicznie i największych producentów opakowań w Europie, Azji, Afryce i Ameryce Południowej. Swoją silną pozycję na globalnym rynku firma zdobyła dzięki wysokiej jakości produktom, nowoczesnej technologii wytwarzania. W ciągu ostatnich lat działalności Grupa CANPACK  osiągnęła spektakularne sukcesy i stała się nowoczesną Grupą Kapitałową. Obecnie jesteśmy jednym z wiodących producentów opakowań na świecie z kilkoma tysiącami pracowników pracujących w zakładach na czterech kontynentach.

Aktualnie poszukujemy pracownika do Fabryki Puszek Napojowych w Bydgoszczy na stanowisko:

 

 

SPECJALISTA DS. BHP
(K/M)

Miejsce pracy: Bydgoszcz, ul. Kobaltowa 2 (Osowa Góra)

 

SPECJALISTA DS. BHP odpowiada za planowanie, wdrażanie i nadzorowanie prawidłowej realizacji wszystkich działań związanych ze sprawami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej w Fabryce.

 

ZADANIA:

 1. Wypełnianie w Fabryce wszystkich zadań służby bhp wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 roku w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
 2. Prowadzenie szkoleń wstępnych dla nowozatrudnionych pracowników (Instruktaż ogólny).
 3. Opracowywanie programów i materiałów szkoleniowych w obrębie tematyki BHP.
 4. Zapewnienie zgodności praktyk BHP i PPOŻ w Fabryce z przepisami prawnymi i wymaganiami wewnętrznymi ustalonymi przez zarządy CAN-PACK S.A i Grupy CANPACK.
 5. Przygotowywanie projektów regulaminów wewnętrznych obowiązujących w Fabryce z zakresu BHP i PPOŻ. oraz zmian do tych regulaminów, opiniowanie innych regulaminów wewnętrznych mających wpływ na BHP i PPOŻ.
 6. Monitorowanie przepisów z zakresu BHP, Ochrony Przeciwpożarowej w celu oceny potencjalnych skutków i wpływu na działalność biznesu.
 7. Koordynowanie procesów:
  • dostosowania maszyn i urządzeń do wymagań minimalnych w (zgodnie z rozporządzeniem ministra gospodarki w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn i urządzeń przez pracowników podczas pracy);
  • zarządzania substancjami chemicznymi.
 8. Prowadzenie i nadzór nad audytami BHP i PPOŻ., wykonywanie oceny potrzeb oraz określanie obszarów wymagających poprawy w zakresie BHP i PPOŻ.
 9. Nadzorowanie systemów zarządzania BHP, PN 18001 oraz ISO 45001 poprzez:
  • wdrażanie innych systemów w zakresie ustalonym przez zarząd CAN-PACK S.A.;
  • realizowanie powierzonych obowiązków wynikających z funkcjonujących w firmie Zintegrowanych Systemów Zarządzania Jakością;
  • opracowywanie i opiniowanie Procedur i Instrukcji ZSZ CAN-PACK S.A.
 10. Przygotowywanie sprawozdań, raportów, statystyk i zestawień dotyczących BHP, Ochrony Środowiska i Ochrony Przeciwpożarowej (m.in. raportowanie wewnątrz Grupy, sprawozdawczość dot. GUS).
 11. Planowanie, wdrażanie i nadzorowanie prawidłowej realizacji wszystkich działań związanych z Ochroną Przeciwpożarową w Fabryce w tym:
  • kontrolowanie i doradzanie pracodawcy w zakresie przestrzegania przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych oraz przestrzegania wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy;
  • zapoznawanie osób użytkujących obiekt lub teren z uwzględnieniem wszystkich pracowników z przepisami przeciwpożarowymi i prowadzenie szkoleń oraz przygotowanie pracowników do czynnego udziału w zapobieganiu i zwalczaniu pożarów;
  • branie czynnego udziału w opracowaniu instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu budowlanego oraz aktualizowanie jej według potrzeb (§ 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów);
  • dozorowanie organizacji ochrony przeciwpożarowej na terenie w których trwają prace remontowo-budowlane;
  • branie czynnego udziału w ustalaniu zasad i metod zabezpieczenia prac pożarowo niebezpiecznych;
  • prowadzenie ewidencji i analizowanie przyczyn zaistniałych pożarów i ich skutków.
 12. Występowania do osób kierujących pracownikami z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości oraz monitorowanie ich realizacji.
 13. Współpraca merytoryczna z Biurem BHP i Ochrony Środowiska CAN-PACK S.A.
 14. Wdrażanie i nadzór nad rozwiązaniami zwiększającymi świadomość i bezpieczeństwo pracowników.
 15. Nadzorowanie, administrowanie oraz rozwój rozwiązań IT w zakresie BHP i OŚ.
 16. Prowadzenie nadzoru nad służbą ochrony zakładu oraz współpraca i nadzór nad firmą świadczącą usługi w zakresie ochrony zakładu przed szkodnikami.
 17. Wykonywanie innych obowiązków zleconych przez przełożonego a wynikających z powierzonego do nadzoru obszaru.

WYMAGANIA:

 • Wykształcenie wyższe, uprawniające do wykonywania zawodu Specjalisty BHP.
 • Minimum 4-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku Specjalisty BHP (mile widziane w międzynarodowej firmie o profilu produkcyjnym).
 • Uprawnienia PPOŻ.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2.
 • Zaangażowanie i inicjatywa własna.
 • Rozwinięte umiejętności interpersonalne (komunikacja na wielu poziomach zarządzania w organizacji).
 • Odwaga we wdrażaniu bezpieczeństwa pracowników jako wartości w organizacji.
 • Pasja do budowania bezpiecznego środowiska pracy.
 • Umiejętność reagowania na zachowania pracowników niezgodne z zasadami BHP.
 • Odporność na stres.
 • Asertywność.

OFERTA:

 • Konkurencyjne i adekwatne do posiadanych kwalifikacji wynagrodzenie.
 • Premię roczną.
 • Atrakcyjny pakiet motywacyjny i socjalny:
  • prywatna opieka medyczna,
  • ubezpieczenie na życie,
  • Pracowniczy Program Emerytalny,
  • kafeteria (m.in. bilety do kina i koncerty, Multisport, turystyka, vouchery do sklepów),
  • dofinansowanie do wczasów
  • dofinansowanie na święta,
  • preferencyjne pożyczki pracownicze.
 • Możliwość pracy w dynamicznym, międzynarodowym środowisku.
 • Możliwość poznania nowoczesnych technologii produkcji puszek dla największych firm napojowych na całym świecie.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aktualnego CV oraz listu motywacyjnego za pomocą opcji "Aplikuj"

 

 Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami. 

Zachęcamy do zapoznania się z technologią produkcji puszki napojowej:

Poznaj nas bliżej:

(Data aktualizacji: poniedziałek, 2 grudnia 2019)
Aplikuj
Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie. Zgłoś uwagi do oferty lub nadużycie
Top