×UWAGA: oferta jest już nieaktualna! Nie można aplikować na tę ofertę.
Profesja.pl – najlepsze oferty pracy
Oferty pracySpecjalista/ Konsultant ds. metodyki (organizacji procesu tworzenia materiałów i form wsparcia z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami)
Specjalista/ Konsultant ds. metodyki (organizacji procesu tworzenia materiałów i form wsparcia z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami) Warszawa (mazowieckie)
Aplikuj 16 lipca 2021, do końca 1 dzień
Specjalista/ Konsultant ds. metodyki (organizacji procesu tworzenia materiałów i form wsparcia z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami) Warszawa (mazowieckie) Aplikuj Opublikowano 16 lipca 2021, do końca 1 dzień

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie jest uczelnią o charakterze akademickim, stawiającą wysokie wymagania społeczności akademickiej. Realizuje wielodyscyplinarne i innowacyjne badania naukowe o międzynarodowym zasięgu oddziaływania. Prowadzi wysokiej jakości kształcenie studentów polskich i zagranicznych w różnych dziedzinach i dyscyplinach naukowych. Łączy tradycję prowadzenia badań naukowych z kształceniem o profilach ogólnoakademickim i praktycznym. Dąży do wzmacniania swojego oddziaływania prospołecznego w wymiarze zarówno lokalnym jak i globalnym. Jest zorientowana przyszłościowo i reaguje na zmieniające się potrzeby otwartej gospodarki. Dąży do umacniania postaw sprzyjających rozwojowi społeczeństwa demokratycznego i obywatelskiego. Jest uczelnią neutralną światopoglądowo i religijnie, tolerancyjną i wrażliwą społecznie.

Obecnie, w związku z realizacją projektu „Uczelnia na medal!” POWR.03.05.00-00-A082/19-00 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego poszukujemy osoby do Biura ds. osób z niepełnosprawnościami i wsparcia Zespołu Zarządzania Projektami w Dziale Projektów Europejskich na stanowisko:

Specjalista/ Konsultant ds. metodyki

(organizacji procesu tworzenia materiałów i form wsparcia z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami)

Miejsce pracy: Warszawa

Numer ogłoszenia: BON/DE/03/2021

Liczba stanowisk: 1

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za obsługę i sprawne funkcjonowanie Centrum Adaptacji i Technologii
Wspierających pracowników naukowych i studentów oraz studentek, w tym ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb
studentów i studentek z niepełnosprawnościami oraz służyć jako pomoc dla Doradcy edukacyjnego w procesie rekrutacji i
organizacji form wsparcia.


Główne obowiązki:
1. Obsługa Centrum Adaptacji i Technologii Wspierających, w tym:
Analiza potrzeb studentów i pracowników z niepełnosprawnościami w kwestii adaptacji materiałów i technologii
Przetwarzanie treści zgodnie z potrzebą studenta z niepełnosprawnościami (m.in. drukowanie w języku brajla, obsługa
specjalistycznych programów )
Szkolenia instruktażowe dla współpracowników i z obsługi programów/ urządzeń oraz tworzenia/ dostosowania
materiałów edukacyjnych dla studentów
Współpraca z BON i doradcą edukacyjnym, wykładowcami w zakresie dostosowania materiałów edukacyjnych dla osób z
różnymi rodzajami niepełnosprawności
2. Wsparcie Doradcy edukacyjnego/ zawodowego w procesie rekrutacji studentów do projektu i obsługi przy formach
wsparcia (weryfikacja dokumentacji, analiza potrzeb, raporty )
3. Prowadzenie działań z poszanowaniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji

Wymagania:
- wykształcenie wyższe lub ostatni rok studiów, preferowane kierunki studiów z zakresu nauk społecznych - pedagogika,
psychologia lub pokrewne
- ukończone kursy/ szkolenia w zakresie edukacji włączającej lub tożsame – mile widziane (opcjonalnie )
- min. roczne doświadczenie na stanowisku o podobnych zakresie obowiązków lub pracy z osobami z
niepełnosprawnościami
- zainteresowanie tematyką edukacji włączającej, w tym znajomość problematyki osób niepełnosprawnych i orientacja w
specyfice potrzeb studentów oraz gotowość do uczenia się i poszerzania wiedzy w tym zakresie
- doświadczenie w pracy z osobami z różnymi niepełnosprawnościami i zaburzeniami (opcjonalnie )
- doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi/ środowiskiem osób z niepełnosprawnościami (opcjonalnie)

Mile widziana znajomość:
- Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
- Konwencji praw osób niepełnosprawnych
- Ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Dodatkowe predyspozycje premiowane przy rekrutacji: 

 • Mile widziani kandydaci z niepełnosprawnością

Oferujemy:  

 • zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze 1 etatu
 • wynagrodzenie zasadnicze w przedziale brutto 4500-5100 (przy pełnym etacie, zależne od doświadczenia)
 • pracę w dobrze skomunikowanej lokalizacji (Warszawa Wola)
 • samodzielność w działaniu
 • udział w ciekawym i rozwijającym projekcie  
 • pracę w różnorodnym i sukcesywnie rozwijającym się zespole 
 • wsparcie merytoryczne oraz możliwość rozwoju i udziału w szkoleniach podnoszących poziom wiedzy, kompetencji i umiejętności  
 • możliwość uczestniczenia przy tworzeniu nowych projektów i realizacji własnych pomysłów przy wdrażaniu rozwiazań w zakresie dostępności we współpracy ze studentami z niepełnosprawnościami
 • prywatna opieka medyczna

Przygotowanie do pełnienia obowiązków na powierzonym stanowisku poprzez zapewnienie wysokiej jakości specjalistycznego kursu z zakresu m.in. obsługi i tworzenia materiałów z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami; udział w szkoleniach z zakresu komunikacji z osobami o szczegónlych potrzebach i z niepełnosprawnościami, savoir vivre, profilaktyki zdrowia psychicznego itp.

Wymagane dokumenty:  

 • CV  
 • list motywacyjny (opcjonalnie)

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów do 31 lipca 2021 roku włącznie, wpisując w tytule “Specjalista/ Konsultant ds. metodyki ”.  

Proces prowadzony będzie w oparciu o analizę złożonych dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi osobami. O terminie rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie/ mailowo. 

(Data aktualizacji: piątek, 16 lipca 2021)
Aplikuj
Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie. Zgłoś uwagi do oferty lub nadużycie
Top