Profesja.pl – tylko

aktualne oferty pracy

aktualne

oferty pracy

DGP Clean Partner Sp. z o.o.ogólnopolska firma specjalizująca się  w świadczeniu usług czystościowo-porządkowych poszukuje kandydata na stanowisko: Kierownik ds. usług czystościowo- porządkowych Miejsce pracy: Katowice ul. Karolinki 1 KWK Staszic Region: śląski Numer referencyjny: DP/06/12/2017 Opis stanowiska: Do głównych obowiązków zatrudnionej osoby należeć będzie koordynowanie realizacji usług  czystościowo- porządkowych na zarządzanym obiekcie w sposób zapewniający efektywne wykonywanie zadań wobec Klienta, zarządzanie zespołem, rekrutacja personelu i utrzymywanie pozytywnych relacji z Kontrahentem. Oczekiwania wobec Kandydatów: doświadczenie na podobnym stanowisku (minimum 1 rok) w branży usług czystościowo-porządkowych   profesjonalizm w działaniach związanych z procesem obsługi Klienta doświadczenie w zarządzaniu personelem wysoka kultura osobista, samodzielność i zaangażowanie doskonała organizacja własnego czasu pracy dyspozycyjność prawo jazdy kat. B orzeczenie o stopniu niepełnosprawności Zainteresowanym kandydatom oferujemy: samodzielne i odpowiedzialne stanowisko możliwość dalszego rozwoju zawodowego w dużej korporacji rozbudowany pakiet socjalny m. in. wczasy pod gruszą, dofinansowanie do kolonii dla dzieci i wiele innych świadczeń możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia PZU      
Katowice (śląskie)
      SAMODZIELNEGO REFERENTA W BIURZE REGULACJI WEWNĘTRZNYCH        1.      Zakres obowiązków: 2.      Wymagania: opracowywanie wewnętrznych aktów normatywnych na podstawie projektów przygotowanych przez właściwe merytorycznie jednostki organizacyjne oraz nadzorowanie ich zgodności z obowiązującym stanem prawnym, udzielanie wsparcia formalnego i prawnego jednostkom przygotowującym projekty wewnętrznych aktów normatywnych, prowadzenie rejestru pełnomocnictw udzielanych przez Rektora, prowadzenie rejestru umów, prowadzenie rejestru opinii prawnych.   wykształcenie wyższe (kierunek prawo lub administracja), minimum  roczne doświadczenie zawodowe w pracy administracyjnej, zdolność do budowania właściwych relacji z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi, umiejętność obsługi komputera (znajomość pakietu MS Office w stopniu zapewniającym sprawność i szybkość działania) oraz urządzeń biurowych, umiejętność pracy indywidualnej i w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu, bardzo dobra organizacja pracy własnej, rzetelność i punktualność.   3.      Wymagania dodatkowe:   doświadczenie w zakresie tworzenia aktów prawnych.   4.      Oferujemy: Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy. Praca będzie wykonywana od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30-15:30.   Planowane zatrudnienie: od dnia 02 stycznia 2018 r.     5.      Wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny, skany odpisów/kopii dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie wymagane w procesie rekrutacji na dane stanowisko pracy, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji.   Pliki/skany dokumentównależyprzesłać pocztą elektroniczną na adres: z adnotacją w tytule wiadomości: „Ogłoszenie nr 25/ARW/2017”.   Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu: 15 grudnia 2017 r.     Po wstępnej weryfikacji złożonych ofert, w dniach od 20 do 21 grudnia 2017 r. zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami.   Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia: 22 grudnia 2017 r.    
Katowice (śląskie)
Ogłoszenie nr 22/WZD/2017                                                                                                            Katowice, 27.11.2017 r.     UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KATOWICACH   poszukuje pracownika na stanowisko:     SAMODZIELNY REFERENT W DZIEKANACIE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA W DZIALE ROZWOJU KADRY NAUKOWO - DYDAKTYCZNEJ     1.      Zakres obowiązków: prowadzenie i weryfikowanie dokumentacji przewodów doktorskich (prowadzenie ewidencji wszczętych oraz zamkniętych przewodów doktorskich), udzielenie konsultacji merytorycznych kandydatom ubiegającym się o nadanie stopnia doktora, przygotowywanie dokumentacji finansowej – zawieranie umów cywilno – prawnych, przygotowywanie kalkulacji kosztów przewodów doktorskich i postępowań habilitacyjnych a także profesorskich, organizacja posiedzeń komisji habilitacyjnych, organizacja publicznych obron prac doktorskich, prowadzenie księgi dyplomów doktorskich i habilitacyjnych. 2. Wymagania niezbędne: ukończenie studiów wyższych na kierunkach ekonomicznych lub prawniczych, minimum roczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, znajomość języka angielskiego na poziomie B1, znajomość aktów prawnych regulujących funkcjonowanie uczelni wyższych, np. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, posiadanie praktycznych kompetencji w zakresie obsługi: komputera (MS Office), telefonu, faksu, kserokopiarki, drukarki, skanera, dobrze rozwinięte umiejętności komunikacyjne, umiejętność pracy indywidualnej i współpracy w zespole, wysoka kultura osobista, dyspozycyjność, rzetelność. 3. Wymagania dodatkowe: samodzielność podejmowania decyzji w zakresie powierzonych zadań, umiejętność organizacji pracy własnej, umiejętność zarządzania czasem pracy. 2.      Oferujemy: Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy oraz możliwość rozwoju zawodowego.   Planowane zatrudnienie od dnia: 22.01.2018 r.   4.    Wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny, skany odpisów/kopii dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji. Pliki/skany dokumentów należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: (w tytule wiadomości należy wpisać: „Ogłoszenie nr 22/WZD/2017”). Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu: 11 grudnia 2017 r. Po wstępnej weryfikacji złożonych ofert, w dniach od 08 do 10 stycznia 2018 r., zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia: 20 stycznia 2018 r. 
Katowice (śląskie)
Wyświetlono rezultaty 1-3 z 3.

Najczęściej wyszukiwane
aktualne oferty pracy

Branża budowlana / motoryzacyjna
Elektryk

 • elektryk samochodowy
 • elektryk przemysłowy
 • elektryk budowlany
 • monter
 • instalator
 • inżynier elektryk

Szukaj

Produkcja / Branża budowlana
Monter

 • instalacji sanitarnych
 • wentylacji
 • ogrzewania
 • fasad
 • rusztowań

Szukaj

Produkcja / Branża budowlana
Spawacz

 • oferty pracy za granicą
 • spawanie metodą MIG
 • spawanie metodą MAG
 • spawanie laserowe
 • spawanie elektryczne
 • spawanie metodą TIG

Szukaj

Handel
Przedstawiciel Handlowy

 • doradca klienta
 • handlowiec
 • sprzedawca
 • opiekun klienta

Szukaj

Administracja
Pracownik biurowy

 • pracownik administracyjny
 • asystent/asystentka biura
 • pracownik biurowy ½ etatu
 • pracownik biurowy z znajomością języka
 • obsługa klienta

Szukaj

Produkcja / Branża budowlana
Operator

 • wózka widłowego
 • maszyn
 • koparko – ładowarki
 • wytryskarki

Szukaj

Gastronomia
Kucharz

 • pomoc kuchenna
 • szef kuchni

Szukaj

Top