Profesja.pl – tylko

aktualne oferty pracy

aktualne

oferty pracy

Zakład Pracy Chronionej poszukuje pracowników. Firma posiada status zakładu pracy chronionej, w związku z tym skutecznie aktywizuje osoby z ograniczoną sprawnością (98% zatrudnionych stanowią pracownicy posiadający orzeczenia). Chcesz stać się częścią zespołu, w którym docenia się Twoje działania? Przyjdź do nas! STANOWISKO: Pracownik sekretariatu z orzeczeniem o niepełnosprawności MIEJSCE PRACY: Warszawa, Al. Krakowska ZAKRES OBOWIĄZKÓW: - Zarządzanie pocztą przychodzącą i wychodzącą /przesyłkami kurierskimi - Czynności administracyjne typu : listy obecności , wizytówki, prowadzenie rejestru umów , rezerwacje hotelowe , aktualizacja list telefonicznych - Obsługa gości : kawa , herbata . - Wsparcie przy rejestrowaniu faktur GODZINY PRACY: od poniedziałku do piątku 08:00 -16:00 WYMAGANIA: - Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (wymóg konieczny), - Ukończone studia wyższe ( min. licencjat) - Znajomość obsługi komputera, - Dobra obsługa programów MS Office: w tym Excel - Umiejętność analitycznego myślenia i samodzielnego rozwiązywania problemów - Wysoka kultura osobista - Gotowość do podjęcia zatrudnienia od zaraz - Dyspozycyjność - Brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy przy komputerze i obsłudze połączeń telefonicznych Oferujemy: - Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę - Pełny etat - Praca na 1 zmianę od poniedziałku do piątku ( 8 godzin) - Wynagrodzenie: 2000 zł netto ( do wypłaty) - Przywileje wynikające z zatrudnienia w Zakładzie Pracy Chronionej - Pracę w firmie o ugruntowanej i stabilnej pozycji Osoby zainteresowane proszę o kontakt pod numerem 799 015 427 Proszę o przesłanie cv poprzez Aplikuj wraz z informacją o orzeczeniu o niepełnosprawności.
Warszawa, Piaseczno, Mory, Ursus, Pruszków (mazowieckie)
11 października 2017
1.Wymagania niezbędne: 1) posiadanie obywatelstwa polskiego,2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,3) niekaralność sądowa za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,4) wykształcenie wyższe I lub II stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,5) co najmniej 3 letni staż pracy – w tym minimum 2 letnie doświadczenie przy sporządzaniu i rozliczaniu wniosków dotacyjnych,6) nieposzlakowana opinia,7) posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na stanowisku. 2. Wymagania dodatkowe:1) preferowane doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej, (w szczególności w jednostkach samorządu terytorialnego),2) wiedza na temat zadań i funkcjonowania samorządu gminnego,3) znajomość regulacji prawnych z zakresu ustawy o samorządzie gminnym, o finansach publicznych, o pracownikach samorządowych, prawa zamówień publicznych oraz aktów prawnych związanych z warunkami aplikowania o dotacje ze środków unijnych, środków pozabudżetowych, programów specjalnych, ich rozliczaniem i monitoringiem,4) posiadanie prawa jazdy,5) biegła znajomość obsługi  komputera ( środowisko Windows, pakiety biurowe OpenOffice, Microsoft Office, programy do obsługi poczty elektronicznej, przeglądarki internetowe, umiejętność posługiwania się programami do obróbki grafiki), 6) wysoki stopień kultury osobistej, kreatywność i komunikatywność, samodzielność w działaniu, systematyczność i punktualność, dyspozycyjność. 3.Obowiązki szczegółowe: 1) przygotowywanie propozycji dotyczących zadań gminnych kwalifikujących się do finansowania ze środków unijnych, 2) monitoring dostępnych środków z funduszy strukturalnych oraz analiza rynku w zakresie możliwości pozyskania środków z UE oraz innych środków pozabudżetowych, 3) opracowywanie wniosków w celu pozyskania środków finansowych na realizację przedsięwzięć dofinansowywanych z krajowych i zagranicznych źródeł finansowania, 4) realizacja projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych, zgodnie z przeznaczeniem oraz obowiązującymi procedurami, 5) rozliczanie i ewaluacja projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych, 6) utrzymywanie bieżących kontaktów z instytucją zarządzającą/instytucją wdrażającą, 7) współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu, gminnymi jednostkami organizacyjnymi i jednostkami pomocniczymi gminy w zakresie pozyskiwania środków pomocowych, 8) monitorowanie i kontrolowanie zgodności realizacji przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE i innych środków pomocowych, z zawartymi umowami i obowiązującym prawem, 9) udział w czynnościach kontrolnych, przekazywanie zaleceń pokontrolnych i monitoring ich wdrażania, 10) udział w pracach komisji przetargowych powoływanych do przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 11) przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych do progu 30 tys. euro w oparciu o obowiązujące regulacje wewnętrzne i inne akty prawne, 12) opracowywanie sprawozdań, ocen i analiz oraz bieżących informacji o realizacji zadań powierzonych, 13) udostępnianie informacji w ramach swoich kompetencji w celu sporządzania materiałów prasowych oraz udostępnienia informacji publicznej na podstawie przepisów szczególnych, 14) wytwarzanie, przekazywanie i aktualizowanie informacji do Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowa Ruda, 15) prowadzenie pełnej dokumentacji związanej z realizacją powierzonych zadań oraz jej bieżąca archiwizacja. 4.Warunki pracy i płacy: Miejsce pracy : Urząd Gminy Nowa Ruda ul.Niepodległości 1. Stanowisko : Inspektor ds. funduszy europejskich w Referacie Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego. Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony w wymiarze 1 etatu. Praca przy monitorze ekranowym. Praca w budynku bez windy. Praca w terenie. Przewidywany termin zatrudnienia :  listopad 2017 rok. Wynagrodzenie brutto : według kategorii  XII zaszeregowania  na podstawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Nowa Ruda. Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art.16 ust.3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych, obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art.19 w/w ustawy. 5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%. 6. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Nowa Ruda ul.Niepodległości 1 lub przesłać w terminie do dnia  17 października 2017 roku do godziny 10.00  na adres:  Urząd Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości  1, 57-400 Nowa Ruda, w zaklejonych kopertach z dopiskiem:  „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze:   Inspektor ds. funduszy europejskich w Referacie IZP”. Na kopercie należy umieścić również adres zwrotny osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Z Regulaminem naboru oraz ogłoszeniem o naborze można się zapoznać w Urzędzie Gminy Nowa Ruda przy ul. Niepodległości 1 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowa Ruda. Dodatkowe informacje - w tym dotyczące wymaganych dokumentów aplikacyjnych - można uzyskać pod numerem telefonu: 74 872 0910.
Nowa Ruda (dolnośląskie)
9 października 2017
Dla Naszego Klienta, uznanego na świecie dostawcy usług dla branży medycznej, poszukujemy osób na stanowisko:   Administrator Zamówień   Miejsce pracy: Szczecin   Zakres obowiązków: - uzupełnianie danych w systemie, dotyczących świadczonych usług - kontaktowanie się z Klientami i wystawianie  faktur - raportowanie związane ze świadczonymi usługami - przygotowywanie innych dokumentów - praca od wtorku do soboty w godzinach 8:30 – 16:30 lub praca od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 – 20:30   Wymagania: - bardzo dobra znajomość języka angielskiego – warunek konieczny - wykształcenie wyższe (mile widziani absolwenci) - doświadczenie na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem - znajomość pakietu MS Office - wysoka komunikatywność  - rzetelność, samodzielność, entuzjazm w działaniu i otwartość na rozwój   Oferta: - praca w firmie o rozpoznawalnej i solidnej marce - praca w atrakcyjnej lokalizacji w centrum Szczecina - możliwości rozwoju i związania się  z firmą na dłuższy okres czasu - po okresie próbnym dostęp do bogatego pakietu socjalnego: prywatna opieka medyczna, karta multisport i inne - przyjazna atmosfera pracy       Osoby zainteresowane powyższą ofertą, prosimy o przesyłanie swojego CV z dopiskiem „Młodszy Administrator  Zamówień”    Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. nr 133, poz. 883) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji”   Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.   LSJ HR Group, licencja nr 4440 ul. Celna 1, 70-644 Szczecin Phone: +48 91 814 52 52 
Szczecin, (zachodniopomorskie)
9 października 2017
Preznie rozwijajaca sie firma z rynkiem polskim jak i zagranicznym poszukuje osobe na stanowiskoprzedstawiciel handlowy: Co oferujemy? 1.Atrakcyjny system wynagradzania(6500PLN netto)2.Zatrudnienie w ramach umowy o prace na 1 rok,3.Mozliwosc rozwoju zawodowego, 4.Niezbedne narzedzia pracy – komputer, telefon5.Konkursy motywacyjne z atrakcyjnymi nagrodami!6.Gwarantujemy sluzbowe auto.7.Pakiet benefitów multisport8.Profesjonalne przysposobienie z asortymentu9.Pensje wyplacana do 10 kazdego msc10.prace w dynamicznym i zgranym zespole11.mozliwosc rozwoju osobistego oraz zawodowego12.mozliwosc szkolen13.stale godziny pracy BEDZIESZ ODPOWIEDZIALNY ZA: sprzedaz i dystrybucje cenionych i rozpoznawalnych produktów firmy , budowanie dlugotrwalych relacji handlowych z klientami detalicznymi (posiadasz gotowa baze swoich klientów), zapewnianie ekspozycji produktów i komunikacje marek w punkcie sprzedazy, efektywne wprowadzanie na rynek nowych produktów, monitorowanie aktywnosci rynkowych, zbieranie naleznosci od klientów i biezace raportowanie pracy.   Wymagania:- wyksztalcenie min. srednie- znajomosc MS Office- bardzo dobra organizacja czasu i pracy- wysoko rozwiniete umiejetnosci komunikacyjne i interpersonalne - wysoka kultura osobista- dyspozycyjnosc- prawo jazdy kat. B- samodzielnosc i dobra organizacja pracy- pozytywne nastawienia, elastycznosc, motywacja do dzialania DOSWIADCZENIE W PRACY BIUROWEJ LUB SPRZEDAZY BEDZIE DODATKOWYM ATUTEM(Lecz nie jest ono wymagane) W dokumentach aplikacyjnych prosimy o dopisanie nastepujacej klauzuli „Wyrazam zgode na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r., Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm." ..
Warszawa (mazowieckie)
Wyświetlono rezultaty 1-4 z 4.
Śledź nas na Snapchacie!

Najczęściej wyszukiwane
aktualne oferty pracy

Branża budowlana / motoryzacyjna
Elektryk

 • elektryk samochodowy
 • elektryk przemysłowy
 • elektryk budowlany
 • monter
 • instalator
 • inżynier elektryk

Szukaj

Produkcja / Branża budowlana
Monter

 • instalacji sanitarnych
 • wentylacji
 • ogrzewania
 • fasad
 • rusztowań

Szukaj

Produkcja / Branża budowlana
Spawacz

 • oferty pracy za granicą
 • spawanie metodą MIG
 • spawanie metodą MAG
 • spawanie laserowe
 • spawanie elektryczne
 • spawanie metodą TIG

Szukaj

Handel
Przedstawiciel Handlowy

 • doradca klienta
 • handlowiec
 • sprzedawca
 • opiekun klienta

Szukaj

Administracja
Pracownik biurowy

 • pracownik administracyjny
 • asystent/asystentka biura
 • pracownik biurowy ½ etatu
 • pracownik biurowy z znajomością języka
 • obsługa klienta

Szukaj

Produkcja / Branża budowlana
Operator

 • wózka widłowego
 • maszyn
 • koparko – ładowarki
 • wytryskarki

Szukaj

Gastronomia
Kucharz

 • pomoc kuchenna
 • szef kuchni

Szukaj

Top