Profesja.pl – tylko

aktualne oferty pracy

aktualne

oferty pracy

Responsibility  Migrate code from AngularJS to React  Implement new components in React Technical requirements: ES2019 Significant experience with React Significant experience with AngularJS Understanding Object Oriented Programming We’ve got some parts of the front-end written in AngularJS and now we’re looking to migrate them to React. Most of the code is not really married to AngularJS (it’s object-oriented code wrapped in a dependency injection mechanic provided by AngularJS) so the transition is rather straightforward. We’re already doing that, but we need a dedicated person to finish sooner. As soon as we finish the migration, your job will be implementing new interfaces in ReactJS. Nie zapomnij dodać w CV klauzuli, która umożliwi nam wykorzystanie Twojego zgłoszenia: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)". Jeżeli w przyszłości, chciałbyś/chciałabyś brać udział w innych rekrutacjach prowadzonych przez Friendly Solutions Corp., potrzebujemy Twojej dodatkowej zgody: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia przyszłych rekrutacji.” RODO: 1. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Friendly Solutions Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Leszczyńskiego 4/29. 2. Twoje dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji wskazanej w ofercie pracy oraz do celów przyszłych rekrutacji, jeśli wyraziłeś stosowną zgodę w treści swojej aplikacji. 3. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. 4. Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś, wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne. 5. Przekazujemy Twoje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy, do następujących krajów: USA. 6. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od momentu otrzymania od Ciebie aplikacji. 7. Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres 1 roku, liczonego od momentu zakończenia procesu rekrutacji, w której brałeś udział. 8. Administrator nie przekazuje Twoich danych do innych podmiotów. 9. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami kontaktując się z nami poprzez wiadomość na portalu OLX. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 10. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, żądania sprostowania danych, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. 11. Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Warszawa (cała Polska)
For one of our Clients, provider of an automated trading platform in which traders can implement their strategies with technical analysis and get notified at certain, pre-set trigger points, we’re currently looking for a DevOps Engineer.  The product is a full featured platform for traders and the audience is quite demanding (certain microservices handle 100K+ updates per minute). The platform handles a significant payload related to financial market data, and users depend on us to be robustly available at all times, so we must deliver. As a DevOps engineer, your responsibility would be to make sure that we’re running smoothly and scaling efficiently at all times. Your goal would be 100% service availability 24x7 with a high degree of performance and speed. Here’s a list of technologies you will need to be familiar with: AWS ecosystem (RDS, EC2, VPC, ECR, WAF, ElastiCache) Docker Swarm Mysql and Postgresql in depth Redis RabbitMQ Nginx Websockets Microservice-based architecture Having experience with the following would be a bonus: Traefik, Varnish, Terraform, HAProxy Here’s what you’ll be doing here: Refining our network structure and security (improving isolation layers, setting up AWS WAF) Migrating from “Docker Swarm on EC2” to Kubernetes, probably on EKS Taking our scaling strategy from “scale a single cluster” into “scale by adding new clusters” Defining the auto scaling strategy and implementing it Refining our deployment processes At the Company, your contribution can make a real difference to thousands of traders around the world as we change and revolutionize the trading technology field. Your work will have an immediate impact on real users the moment we push your changes out. You’re not going to be coding internal utilities nobody wants or uses; your work will matter, immediately.  Nie zapomnij dodać w CV klauzuli, która umożliwi nam wykorzystanie Twojego zgłoszenia: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)". Jeżeli w przyszłości, chciałbyś/chciałabyś brać udział w innych rekrutacjach prowadzonych przez Friendly Solutions Corp., potrzebujemy Twojej dodatkowej zgody: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia przyszłych rekrutacji.” RODO: 1. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Friendly Solutions Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Leszczyńskiego 4/29. 2. Twoje dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji wskazanej w ofercie pracy oraz do celów przyszłych rekrutacji, jeśli wyraziłeś stosowną zgodę w treści swojej aplikacji. 3. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. 4. Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś, wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne. 5. Przekazujemy Twoje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy, do następujących krajów: USA. 6. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od momentu otrzymania od Ciebie aplikacji. 7. Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres 1 roku, liczonego od momentu zakończenia procesu rekrutacji, w której brałeś udział. 8. Administrator nie przekazuje Twoich danych do innych podmiotów. 9. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami kontaktując się z nami poprzez wiadomość na portalu OLX. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 10. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, żądania sprostowania danych, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. 11. Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Warszawa (cała Polska)
As a front-end technology engineer, your duty would be to make sure that the technology we use on the front-end is up to date and that we're using it efficiently. You will aslo be responsible for keeping the overall performance of our front-end code (CPU and RAM consumption, render time e.t.c.) on a decent level- including profiling and optimizing on your own and enforcing best performance practices during code reviews. Responsibility: Migrate the project from Gulp to Webpack Leverage Webpack cool features like code splitting Profile the front-end preformance and memory consumption and eliminate problems Desing (and improve the existing desing of) dependency flow on the front-end Skills required: You need to be good at ES6+ Experience with AngularJS Experience with ReactJS Having experience of setting up Webpack 4 or 5, on an advanced level Decent skills of profiling in browser using Chrome Dev Tools Solid understanding of core web and browser concepts (e.g. how the browser parses and constructs a web page, why reflow is a bad e.t.c.) Nie zapomnij dodać w CV klauzuli, która umożliwi nam wykorzystanie Twojego zgłoszenia: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)". Jeżeli w przyszłości, chciałbyś/chciałabyś brać udział w innych rekrutacjach prowadzonych przez Friendly Solutions Corp., potrzebujemy Twojej dodatkowej zgody: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia przyszłych rekrutacji.” RODO: 1. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Friendly Solutions Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Leszczyńskiego 4/29. 2. Twoje dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji wskazanej w ofercie pracy oraz do celów przyszłych rekrutacji, jeśli wyraziłeś stosowną zgodę w treści swojej aplikacji. 3. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. 4. Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś, wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne. 5. Przekazujemy Twoje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy, do następujących krajów: USA. 6. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od momentu otrzymania od Ciebie aplikacji. 7. Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres 1 roku, liczonego od momentu zakończenia procesu rekrutacji, w której brałeś udział. 8. Administrator nie przekazuje Twoich danych do innych podmiotów. 9. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami kontaktując się z nami poprzez wiadomość na portalu OLX. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 10. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, żądania sprostowania danych, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. 11. Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Warszawa (cała Polska)
Wyświetlono rezultaty 1-10 z 38.

Najczęściej wyszukiwane
aktualne oferty pracy

Branża budowlana / motoryzacyjna
Elektryk

 • elektryk samochodowy
 • elektryk przemysłowy
 • elektryk budowlany
 • monter
 • instalator
 • inżynier elektryk

Szukaj

Produkcja / Branża budowlana
Monter

 • instalacji sanitarnych
 • wentylacji
 • ogrzewania
 • fasad
 • rusztowań

Szukaj

Produkcja / Branża budowlana
Spawacz

 • oferty pracy za granicą
 • spawanie metodą MIG
 • spawanie metodą MAG
 • spawanie laserowe
 • spawanie elektryczne
 • spawanie metodą TIG

Szukaj

Handel
Przedstawiciel Handlowy

 • doradca klienta
 • handlowiec
 • sprzedawca
 • opiekun klienta

Szukaj

Administracja
Pracownik biurowy

 • pracownik administracyjny
 • asystent/asystentka biura
 • pracownik biurowy ½ etatu
 • pracownik biurowy z znajomością języka
 • obsługa klienta

Szukaj

Produkcja / Branża budowlana
Operator

 • wózka widłowego
 • maszyn
 • koparko – ładowarki
 • wytryskarki

Szukaj

Gastronomia
Kucharz

 • pomoc kuchenna
 • szef kuchni

Szukaj

Top