Profesja.pl – tylko

aktualne oferty pracy

aktualne

oferty pracy

Ogłoszenie nr 22/WZD/2017                                                                                                            Katowice, 27.11.2017 r.     UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KATOWICACH   poszukuje pracownika na stanowisko:     SAMODZIELNY REFERENT W DZIEKANACIE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA W DZIALE ROZWOJU KADRY NAUKOWO - DYDAKTYCZNEJ     1.      Zakres obowiązków: prowadzenie i weryfikowanie dokumentacji przewodów doktorskich (prowadzenie ewidencji wszczętych oraz zamkniętych przewodów doktorskich), udzielenie konsultacji merytorycznych kandydatom ubiegającym się o nadanie stopnia doktora, przygotowywanie dokumentacji finansowej – zawieranie umów cywilno – prawnych, przygotowywanie kalkulacji kosztów przewodów doktorskich i postępowań habilitacyjnych a także profesorskich, organizacja posiedzeń komisji habilitacyjnych, organizacja publicznych obron prac doktorskich, prowadzenie księgi dyplomów doktorskich i habilitacyjnych. 2. Wymagania niezbędne: ukończenie studiów wyższych na kierunkach ekonomicznych lub prawniczych, minimum roczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, znajomość języka angielskiego na poziomie B1, znajomość aktów prawnych regulujących funkcjonowanie uczelni wyższych, np. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, posiadanie praktycznych kompetencji w zakresie obsługi: komputera (MS Office), telefonu, faksu, kserokopiarki, drukarki, skanera, dobrze rozwinięte umiejętności komunikacyjne, umiejętność pracy indywidualnej i współpracy w zespole, wysoka kultura osobista, dyspozycyjność, rzetelność. 3. Wymagania dodatkowe: samodzielność podejmowania decyzji w zakresie powierzonych zadań, umiejętność organizacji pracy własnej, umiejętność zarządzania czasem pracy. 2.      Oferujemy: Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy oraz możliwość rozwoju zawodowego.   Planowane zatrudnienie od dnia: 22.01.2018 r.   4.    Wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny, skany odpisów/kopii dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji. Pliki/skany dokumentów należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: (w tytule wiadomości należy wpisać: „Ogłoszenie nr 22/WZD/2017”). Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu: 11 grudnia 2017 r. Po wstępnej weryfikacji złożonych ofert, w dniach od 08 do 10 stycznia 2018 r., zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia: 20 stycznia 2018 r. 
Katowice (śląskie)
Ogłoszenie nr 24/MGM/2017                                                                                                              Katowice, 01.12.2017 r.       UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KATOWICACH   poszukuje pracownika na stanowisko:   SZATNIARZ/STRAŻNIK OCHRONY MIENIA W BUDYNKACH DYDAKTYCZNYCH „E” I ‘”L” BIURO GOSPODARKI MAJĄTKIEM   1.      Zakres obowiązków: przyjmowanie i wydawanie odzieży wierzchniej, zgodnie z wydanym numerkiem, wydawanie kluczy do biur i sal dydaktycznych, znajomość obowiązujących przepisów prawa oraz wewnętrznych aktów normatywnych uczelni związanych z wykonywana praca, utrzymanie czystości miejsca pracy.   2.      Wymagania: wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe, minimum  roczne doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku, zdolność do budowania właściwych relacji z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi, umiejętność pracy indywidualnej i w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, rzetelność i punktualność.   3.      Wymagania dodatkowe:   znajomość podstaw obsługi komputera   4.      Oferujemy: Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy. Praca będzie wykonywana od poniedziałku do piątku, a także w weekendy. Ośmiogodzinny dzień pracy,  w godz. 6:00-20:00.   Planowane zatrudnienie: od dnia 15 stycznia 2018 r.     5.      Wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny, skany odpisów/kopii dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie wymagane w procesie rekrutacji na dane stanowisko pracy, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji.   Pliki/skany dokumentównależyprzesłać pocztą elektroniczną na adres: z adnotacją w tytule wiadomości: „Ogłoszenie nr 24/MGM/2017”.   Dokumenty aplikacyjne można złożyć osobiście w Biurze Zarządzania Kadrami (pokój 133, ul. Adamskiego 7, 40-069 Katowice) z adnotacją na kopercie „Ogłoszenie nr 24/MGM/2017”   Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu: 15 grudnia 2017 r.     Po wstępnej weryfikacji złożonych ofert, w dniach od 08 do 11 stycznia 2018 r. zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami.   Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia: 12 stycznia 2018 r.      
Katowice (śląskie)
Zarób z nami w ciągu 3 tygodni:   - od 3200 zł na rękę dla liczącego, - od 3800 zł na rękę dla liczącego znającego język niemiecki, - od 3800 zł na rękę dla liczącego pełniącego funkcję kierowcy, - od 4300 zł na rękę dla liczącego pełniącego funkcję kierowcy z językiem niemieckim.   Liczenie towaru w markecie przy pomocy skanera elektronicznego - nie wymagamy doświadczenia - zapewniamy szkolenie!                                                Gwarantujemy: - materiały szkoleniowe z fachowym słownictwem, - darmowy transport, - darmowe zakwaterowanie, - umowę zlecenie,                    - możliwość rozwoju zawodowego oraz zdobycia awansu na koordynatora zespołu, - szkolenie z obsługi skanera przed rozpoczęciem liczenia.   Oczekujemy:                                                    - komunikatywnej znajomości języka niemieckiego, - dyspozycyjności 6 dni w tygodniu (także w godzinach nocnych), - podpisania oświadczenia o niekaralności, - pełnoletności, - chęci i pełnego zaangażowania.  
Katowice (śląskie)
Wyświetlono rezultaty 11-13 z 13.

Najczęściej wyszukiwane
aktualne oferty pracy

Branża budowlana / motoryzacyjna
Elektryk

 • elektryk samochodowy
 • elektryk przemysłowy
 • elektryk budowlany
 • monter
 • instalator
 • inżynier elektryk

Szukaj

Produkcja / Branża budowlana
Monter

 • instalacji sanitarnych
 • wentylacji
 • ogrzewania
 • fasad
 • rusztowań

Szukaj

Produkcja / Branża budowlana
Spawacz

 • oferty pracy za granicą
 • spawanie metodą MIG
 • spawanie metodą MAG
 • spawanie laserowe
 • spawanie elektryczne
 • spawanie metodą TIG

Szukaj

Handel
Przedstawiciel Handlowy

 • doradca klienta
 • handlowiec
 • sprzedawca
 • opiekun klienta

Szukaj

Administracja
Pracownik biurowy

 • pracownik administracyjny
 • asystent/asystentka biura
 • pracownik biurowy ½ etatu
 • pracownik biurowy z znajomością języka
 • obsługa klienta

Szukaj

Produkcja / Branża budowlana
Operator

 • wózka widłowego
 • maszyn
 • koparko – ładowarki
 • wytryskarki

Szukaj

Gastronomia
Kucharz

 • pomoc kuchenna
 • szef kuchni

Szukaj

Top